อยากเรียนต่อที่ประเทศจีน แต่ความรู้ภาษาจีนไม่เพียงพอ จะทำอย่างไรดีคะ

อยากขอทุนการศึกษาของประเทศจีน แต่ถ้าคุณไม่ถึงเกณฑ์การสมัครทุนการศึกษา จะทำอย่างไรดีคะ

CECCร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลายสิบแห่งของประเทศจีน ช่วยการพัฒนาโครงการรับเข้าศึกษาล่วงหน้าโดยมหาวิทยาลัยประเทศจีนสำหรับนักเรียน-นักศึกษาไทย/สากล--ILFP

ช่วยให้นักเรียน-นักศึกษาสากลที่มีความสนใจไปศึกษาต่อประเทศจีนสามารถเข้าศึกษาความรู้พื้นฐานของมหาวิทยาลัยนั้นๆแล้วยังสามารถได้รับpro-offer  นักเรียนที่ยอดเยี่ยมสามารถได้รับทุนการศึกษาสูง


ในมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็สามารถได้รับ pre-offer พร้อมทุนการศึกษาที่ตามเงื่อนไขล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนล่วงหน้า


üในมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็เข้าศึกษาในโครงการรับเข้าศึกษาล่วงหน้าโดยมหาวิทยาลัยประเทศจีนสำหรับนักเรียน-นักศึกษาไทย/สากล   


üก่อนจบม.6ก็สำเร็จการศึกษาในโครงการรับเข้าศึกษาล่วงหน้าโดยมหาวิทยาลัยประเทศจีนสำหรับนักเรียน-นักศึกษาไทย/สากล หลังจากสำเร็จการศึกษาในมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถไปศึกษาชั้นปริญญาตรีต่อที่ประเทศจีนโดยตรง

เรียนต่อจีน

ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ 
เรียน ภาษา จีน
Tel:097-101-9296
line:lifpthailand
email: [email protected]
Add:3rd floor Chamchuri Square,bangkok

เรียนจีน-LIFP

เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ-ไป เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ โท ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ