ทุน เรียน ต่อ จีน

University of Shanghai for Science and Technology

ทุนเรียนต่อจีนฟรี 2020

ความต้องการในการยื่นทุน :HSK4-200~220

ทุนการศึกษา:ค่าเล่าเรียนสี่ปี


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ค่าลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติม หรือเรียนภาษา :400หยวน

         เรียนชั้นปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท:800หยวน

ประกันต่อปี:ประมาณ600หยวน

ค่าอุปกรณ์เล่าเรียน:ประมาณ800หยวน

ค่าหอพักต่อปี:ประมาณ18,000หยวน

ค่าอาหารต่อปี:ทุกเดือน เดือนละ800-1,000หยวนทุน เรียน ต่อ จีน--University of Shanghai for Science and Technology

เมืองที่ตั้ง:เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่และเป็นหนึ่งในสี่เขตการปกครองพิเศษของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการค้าและการขนส่งในประเทศจีน ดังนั้นเซี่ยงไฮ้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดเเละ เป็นเมืองที่ติดอันดับอยู่ในสถิติโลกของจีน(CHINA WORLD RECORD)ที่ตั้งของเมืองเซี่ยงไฮ้ติดกับแม่น้ำเเยงซีเกียงและเป็นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนอกจากนี้ยังเป็นฐานตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยประชากรมีทั้งหมด20ล้านคนส่วนมากจะอาศัยอยู่บริเวณเซี่ยงไฮ้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮั่นมณฑลเจ้อเจียงและใช้ภาษาอู๋เป็นภาษาถิ่น 

ยิ่งไปกว่านั้นด้านการท่องเที่ยวของเมืองเซี่ยงไฮ้มีการเจริญโตไปอย่างมากเพราะว่าเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก 

ปัจจุบันนี้เซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก และในปี2020ทางจีนจะให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศและศูฯย์กลางขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ในปี 2563 เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพของ World Expo 2010อีกด้วย

>>  เซี่ยงไฮ้ (Shanghai上海 )

ทุนจีน 2020


>>  เซี่ยงไฮ้ (Shanghai上海 )University of Shanghai for Science and Technology มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความสำคัญมากในเซี่ยงไฮ้ โดยนอกจากจะมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมแล้ว ยังเน้นด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์และวรรณคดีฯ อีกด้วย ซึ่งมหาลัยแห่งนี้มีประวัติยาวนานถึง 112 ปี


ต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ มาจากมหาวิทยาลัย Hu jiang ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2449 และมหาวิทยาลัยแพทย์ Yi dingซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2450  นับว่าเป็นเวลากว่า100 ปีที่ได้ฝึกอบรมสร้างบุคลากรที่ยอดเยี่ยมให้กับประเทศชาติและสังคมมากกว่า 100,000 คน 


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยอยู่ไม่กี่แห่ง  มีวิทยาเขตอยู่ที่ถนน Jungong ตั้งอยู่ระหว่าง Central Line และ แม่น้ำHuangpu ติดกับย่านวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย Wujiaochang    ส่วนอีกวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ถนน Fuxing อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองและ ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศทางวัฒนธรรม ล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวและผนังสีแดง ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ด้วย อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาลัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่มากๆ
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ถึงราวๆ 25,000 คน ซึ่งก็มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง17,000 กว่าคน และนักศึกษาระดับบัณฑิตมากกว่า 7,500 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาเอกชั้นสูง 8 หลักสูตร และศึกษาวิจัยปริญญาเอก  4 แห่ง ปริญญาโทชั้นสูง 27 สาขาวิชา และมีหลักสูตรปริญญาโท 11 หมวดหมู่
ทุนจีน 2020,ทุน เรียน ต่อ จีน

คณาจารย์
โรงเรียนมีคณาจารย์ที่มากความสามรถ ปัจจุบันเรามีครูถึง 1703คน ซึ่งรวมถึงอาจารย์สอนในระดับชั้นกลางถึงขั้นสูงมากถึง741ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชันปริญญาเอกมีมากถึง186ท่าน อาจารย์ระดับชั้นปริญญาโท926 และมีอาจารย์สอนระดับชั้นปริญญาเอกมากถึง996

โรงเรียนแห่งนี้ถือได้ว่าติดอันดับ28ของประเทศเลยในตอนนี้  และเป็นยังติดอันดับที่78ของจังหวัดอีกด้วย หลายปีที่ผ่านมานี้ มหาลัยได้มีวิธีการผลักดันนักศึกษาที่มีความรู้ความสามรถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มแข็งขันด้านวิชาการระหว่างประเทศและ สร้างบุคคลากรให้เป็นที่ต้องการของประเทศ

ทุน เรียน ต่อ จีน--ทุนจีน 2020สภาพแวดล้อมในบริเวณมหาวิทยาลัย


ทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technology
ชีวิตในรั้วมหาลัย 


สภาพแวดล้อมในหอพัก


ทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technology


ทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technology


ขั้นตอนการสมัคร


ระยะเวลายื่นใบสมัคร :
ภาคเรียนที่ 1  (ภาคฤดูใบไม้ร่วง):15 มีนาคม - 15 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2     (ภาคฤดูใบไม้ผลิ)  :15 ตุลาคม - 15 มกราคม


ขั้นตอนการสมัคร :
① ผู้สมัครออนไลน์ส่งเอกสารการสมัครไปที่ LIFP Thailand Center。
② ภายหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารการสมัครและเอกสารมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำหนังสือ  "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน" “แบบฟอร์มขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อประเทศจีน (JW202 / 201) ”  และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายในสองสัปดาห์ .
③ ผู้สมัครนำเอกสารตามข้อ ② ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตจีน  ระยะเวลาศึกษามากกว่า 180 วันต้องขอวีซ่าประเภท X1 กรณีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 180 วันยื่นขอวีซ่าประเภท X2    หากมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้บริการข้อมูล  http://cs.mfa.gov.cn/
④  นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุแจ้งไว้ใน "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน"  ไม่อนุญาตให้มาถึงล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้  กรณีมาช้ากว่ากำหนดเวลาที่แจ้ง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และเลื่อนออกไปในภาคการศึกษาถัดไปหรือปีหน้า


วิธีการติดต่อ
สนใจโครงการฯ สอบถามได้ที่: 097-11-9296 
Line:lifpthailand 
Email: [email protected]
Facebook: fb.me/LIFPthai 


วิธีการติดต่อกับทางรร.ภาษาจีนก้าวหน้า อาจารย์ไห่หยาง
Tel: 09-558-99901
Email: [email protected]
Addr:3rd floor Chamchuri Square,Bangkok
ทุนเรียนต่อจีน-ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน-ทุน เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ 2020-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc 2020-สมัครทุน csc 2020