มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง  Beijing Normal University คณะ

Beijing Normal University หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ‘มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง’ (北京师范大学) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนครู ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การศึกษา ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน เมืองปักกิ่ง

Beijing Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 เดิมทีเป็นคณะครุศาสตร์ของวิทยาลัยครูปักกิ่ง (京师大学堂师范馆) ก่อนที่จะแยกตัวเป็นโรงเรียนอิสระในปี 1908 จนกระทั่งปี 1923 จึงได้ชื่อเป็น Beijing Normal University (北京师范大学) ตามที่เรียกกันในปัจจุบัน กลายเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งแรกและเป็นมหาวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน

Beijing Normal University เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทั้งในโครงการ 985 โครงการ 211 และโครงการ Double First-Class ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัย Top10 ของจีน และมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Oxford University, Stanford University, University of Helsinki


Beijing Normal University คณะ

1、Beijing Normal University  ปริญญาตรี  คณะ

Bachelor   Programs
PROGRAM
DURATION
(YEAR)
INSTRUCTION 
LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC
 YEAR)
 Musicology
4
Chinese
27700
 Dance
4
Chinese
27700
 Drama and Television Literature
4
Chinese
27700
 Art and Design
4
Chinese
27700
 Digital Media Art
4
Chinese
27700
 Calligraphy
4
Chinese
27700
 Fine Arts
4
Chinese
27700
 Philosophy
4
Chinese
24000
 Chinese Language and Literature
4
Chinese
24000
 Chinese Language
4
Chinese
24000
 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
4
Chinese
23000
 Communication
4
Chinese
24000
 English
4
Chinese
24000
 Japanese
4
Chinese
24000
 Russian
4
Chinese
24000
 History
4
Chinese
24000
 Physics
4
Chinese
27700
 Astronomy
4
Chinese
27700
 Mathematics and Applied Mathematics
4
Chinese
27700
 Chemistry
4
Chinese
27700
 Physical Geography and Resources Environment
4
Chinese
27700
 Human Geography & Urban and Rural Planning
4
Chinese
27700
 Earth Information Science
4
Chinese
27700
 Biological Sciences
4
Chinese
27700
 Statistics
4
Chinese
27700
 Psychological Science
4
Chinese
27700
 International Economy and Trade
4
Chinese
24000
 Economics
4
Chinese
24000
 Finance
4
Chinese
24000
 Physical Education
4
Chinese
24000
 Pedagogy
4
Chinese
24000
 Human Resource Management
4
Chinese
24000
 Accounting
4
Chinese
24000
 Business Administration
4
Chinese
24000
 Computer Science and Technology
4
Chinese
27700
 Science of Resources and Environment
4
Chinese
27700
 Environmental Science
4
Chinese
27700
 Artificial Intelligence
4
Chinese
27700
 Sociology
4
Chinese
24000
 Law
4
Chinese
24000

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


2、Beijing Normal University ปริญญาโท คณะ

Master   Programs
PROGRAM
DURATION
(YEAR)
INSTRUCTION 
LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC
 YEAR)
 Calligraphy
3
Chinese
32300
 Fine Arts
3
Chinese
32300
 Drama and film Studies
3
Chinese
32300
 Music and Dance
3
Chinese
32300
 Artistic Theory
3
Chinese
32300
 Political Philosophy (Degree of Philosophy)
3
Chinese
25300
 Marxist Philosophy
3
Chinese
25300
 Chinese Philosophy
2
English
30000
 Chinese Philosophy
3
Chinese
25300
 Foreign Philosophy
3
Chinese
25300
 Logic
3
Chinese
25300
 Ethics
3
Chinese
25300
 Aesthetics
3
Chinese
25300
 Religion Studies
3
Chinese
25300
 Philosophy of Science & Techonology
3
Chinese
25300
 Philosophy
3
Chinese
25300
 English Translation
3
Chinese
25300
 English Language & Literature
3
Chinese
25300
 Japanese Language & Literature
3
Chinese
25300
 Foreign Linguistics & Applied Linguistics
3
Chinese
25300
 Communication
3
Chinese
25300
 Linguistics and Applied Linguistics
3
Chinese
25300
 Juvenile Literature
3
Chinese
25300
 Chinese Folk Literature
3
Chinese
25300
 Theory of Literature and Art
3
Chinese
25300
 Chinese Philology
3
Chinese
25300
 Study of Chinese Classical Text
3
Chinese
25300
 Chinese Ancient Literature
3
Chinese
25300
 Chinese Modern & Contemporary Literature
3
Chinese
25300
 Comparative Literature & World Literature
3
Chinese
25300
 Chinese History
3
Chinese
25300
 World History
3
Chinese
25300
 Archaeology
3
Chinese
25300
 Museum Studies
3
Chinese
25300
 Ancient Chinese History
3
Chinese
25300
 Chinese Modern & Contemporary History
3
Chinese
25300
 Environmental Science (Natural Science)
2
English
30000
 Environmental Science (Natural Science)
3
Chinese
32300
 Environmental Engineering (Natural Science)
3
Chinese
32300
 Microbial Ecology
3
Chinese
32300
 Ecology
3
Chinese
32300
 Natural Resources
3
Chinese
32300
 Human Geography
3
Chinese
32300
 Inorganic Chemistry
3
Chinese
25300
 Analytical Chemistry
3
Chinese
25300
 Organic Chemistry
3
Chinese
25300
 Physical Chemistry
3
Chinese
25300
 Macromolecule Chemistry and Physics
3
Chinese
25300
 Chemistry
3
Chinese
32300
 Biology
3
Chinese
32300
 Physiology
3
Chinese
32300
 Neurobiology
3
Chinese
32300
 Genetics
3
Chinese
32300
 Cell Biology
3
Chinese
32300
 Biochemistry and Molecule Biology
3
Chinese
32300
 Theoretical Economics
3
Chinese
25300
 Political Economics
3
Chinese
25300
 Western Economics
3
Chinese
25300
 World Economy
2
English
30000
 World Economy
3
Chinese
25300
 Economics of Population, Resource and Environment
3
Chinese
25300
 Applied Economics
3
Chinese
25300
 Finance
3
Chinese
25300
 International Trade
3
Chinese
25300
 Labor Economics
3
Chinese
25300
 Educational Economics and Management
3
Chinese
25300
 Educational Management
3
Chinese
25300
 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
2
Chinese
32500
 Distance Education
3
Chinese
25300
 Teacher Education
3
Chinese
25300
 Economics of Education
3
Chinese
25300
 Principles of Education
3
Chinese
25300
 Curriculum & Methodology
3
Chinese
25300
 History of Education
3
Chinese
25300
 Studies of Comparative Education
2
English
30000
 Studies of Comparative Education
3
Chinese
25300
 Studies of Pre-school Education
3
Chinese
25300
 Studies of Higher Education
2
English
30000
 Studies of Higher Education
3
Chinese
25300
 Studies of Adult Education
3
Chinese
25300
 Educational Studies of Vocational Techniques
3
Chinese
25300
 Educational Studies of Special Needs
3
Chinese
25300
 Educational Technology
3
Chinese
25300
 Education
3
Chinese
25300
 Humane and Sociological Science of Sports
3
Chinese
25300
 Human Kinesiology and Science
3
Chinese
25300
 Physical Education and Sports Coaching
3
Chinese
25300
 Traditional Chinese Sports
3
Chinese
25300
 Psychological Science
3
Chinese
25300
 Basic Psychological Studies
3
Chinese
25300
 Accounting
3
Chinese
25300
 Enterprise Management
3
Chinese
25300
 Business Administration
2
English
30000
 Public Management
2
English
30000
 Computer & Application Technology
3
Chinese
32300
 Computer Software and Theory
3
Chinese
32300
 Hydrology and Water Resources
3
Chinese
32300
 Hydraulics and River Dynamics
3
Chinese
32300
 Communication and Information System
3
Chinese
32300
 Signal and Information Process
3
Chinese
32300
 Law (Non-law Majored)
3
Chinese
25300
 Law (Law Majored)
2
Chinese
25300
 Jurisprudence
3
Chinese
25300
 Constitutional Law and Administrative Law
3
Chinese
25300
 Criminal Jurisprudence
3
Chinese
25300
 Civil Law
3
Chinese
25300
 Litigation Law
3
Chinese
25300
 Economical Law
3
Chinese
25300
 International Law
3
Chinese
25300
 Law
2
English
30000
 Sociology
3
Chinese
25300
 Anthropology
3
Chinese
25300
 Folklore Studies
3
Chinese
25300

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


3、Beijing Normal University  ปริญญาเอก  คณะ

Doctoral   Programs
PROGRAM
DURATION
(YEAR)
INSTRUCTION 
LANGUAGE
TUITION FEE
(RMB/ACADEMIC
 YEAR)
 Drama and film Studies
3
Chinese
41400
 Comparative Study on Chinese and Foreign Art
3
Chinese
41400
 Artistic Theory
3
Chinese
41400
 History of Scientific Thought & Society
3
Chinese
32300
 Marxist Philosophy
3
Chinese
32300
 Chinese Philosophy
3
Chinese
32300
 Foreign Philosophy
3
Chinese
32300
 Logic
3
Chinese
32300
 Ethics
3
Chinese
32300
 Aesthetics
3
Chinese
32300
 Religion Studies
3
Chinese
32300
 Philosophy of Science & Techonology
3
Chinese
32300
 Philosophy
3
Chinese
32300
 English Language & Literature
3
Chinese
32300
 Japanese Language & Literature
3
Chinese
32300
 Foreign Linguistics & Applied Linguistics
3
Chinese
32300
 Journalism and Communication
3
Chinese
32300
 Linguistics and Applied Linguistics
3
Chinese
32300
 Chinese Folk Literature
3
Chinese
32300
 Theory of Literature and Art
3
Chinese
32300
 Chinese Philology
3
Chinese
32300
 Chinese Ancient Literature
3
Chinese
32300
 Chinese Modern & Contemporary Literature
3
Chinese
32300
 Comparative Literature & World Literature
3
Chinese
32300
 Chinese History
3
Chinese
32300
 World History
3
Chinese
32300
 Environmental Science (Natural Science)
3
English
33000
 Environmental Science (Natural Science)
3
Chinese
41400
 Environmental Engineering (Natural Science)
3
English
33000
 Environmental Engineering (Natural Science)
3
Chinese
41400
 Ecology
3
Chinese
41400
 Natural Resources
3
Chinese
41400
 Global Environmental Change
3
Chinese
41400
 Human Geography
3
Chinese
41400
 Medicinal Chemistry and Molecular Engineering
3
Chinese
41400
 Inorganic Chemistry
3
Chinese
41400
 Analytical Chemistry
3
Chinese
41400
 Organic Chemistry
3
Chinese
41400
 Physical Chemistry
3
Chinese
41400
 Macromolecule Chemistry and Physics
3
Chinese
41400
 Physiology
3
Chinese
41400
 Developmental Biology
3
Chinese
41400
 Cell Biology
3
Chinese
41400
 Biochemistry and Molecule Biology
3
Chinese
41400
 Fundamental Mathematics
3
Chinese
41400
 Computing Mathematics
3
Chinese
41400
 Applied Mathematics
3
Chinese
41400
 Particle Physics and Atomic Nucleus Physics
3
Chinese
41400
 Theoretical Economics
3
English
33000
 World Economy
3
Chinese
32300
 Educational Economics and Management
3
English
33000
 Educational Economics and Management
3
Chinese
32300
 Distance Education
3
Chinese
32300
 Teacher Education
3
English
33000
 Teacher Education
3
Chinese
32300
 Education Policy and Law
3
Chinese
32300
 Principles of Education
3
Chinese
32300
 Curriculum & Methodology
3
Chinese
32300
 History of Education
3
Chinese
32300
 Studies of Comparative Education
3
English
33000
 Studies of Comparative Education
3
Chinese
32300
 Studies of Pre-school Education
3
Chinese
32300
 Studies of Higher Education
3
Chinese
32300
 Educational Studies of Vocational Techniques
3
Chinese
32300
 Educational Studies of Special Needs
3
Chinese
32300
 Educational Technology
3
English
33000
 Educational Technology
3
Chinese
32300
 Education
3
Chinese
32300
 Humane and Sociological Science of Sports
3
Chinese
32300
 Human Kinesiology and Science
3
Chinese
32300
 Physical Education and Sports Coaching
3
Chinese
32300
 Psychological Science
3
Chinese
32300
 Basic Psychological Studies
3
Chinese
32300
 Business Administration
3
Chinese
32300
 Educational Economics and Management
3
Chinese
32300
 Nuclear Technology and Applications
3
Chinese
41400
 Radiation Proof and Environment Protection
3
Chinese
41400
 Computer & Application Technology
3
Chinese
41400
 Computer Software and Theory
3
Chinese
41400
 Constitutional Law and Administrative Law
3
Chinese
32300
 Criminal Jurisprudence
3
Chinese
32300
 Civil Law
3
Chinese
32300
 Litigation Law
3
Chinese
32300
 Economical Law
3
Chinese
32300
 International Law
3
Chinese
32300
 Law
3
Chinese
32300
 Sociology
3
Chinese
32300
 Anthropology
3
Chinese
32300


รายละเอียดทุน
ทุน A:ฟรีค่าเทอม + ค่าที่พักเดีอนละ 700 หยวน + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดือนละ 2,500 หยวน
ทุน B:ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดีอนละ 2,000 หยวน

ระยะเวลาเรียน: 4  ปี
เงื่อนไข: HSK 4 260คะแนน ขึ้นไป และ GPA 3.5
Program:Chinese

>> Beijing Normal University ทุน
>> Beijing Normal University คณะ
>> Beijing Normal University มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง 北京师范大学

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296 091-793-3986

ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

คลิ๊กเพื่อสมัคร


อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน
มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน