เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน

แนะแนวเรียนต่อจีน-LIFP Thailand

Scholarship99 เป็นเว็บไซต์ของทางโครงการ LIFP ทางเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของจีนในการรับสมัครนักศึกษา  รวมถึงให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีน  ทุนการศึกษามากมายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศจีนและช่วยนักเรียนจัดการกับปัญหาต่างๆ ระหว่างการศึกษาในประเทศจีน รวมไปถึงการหางานที่ดีในอนาคต

** อาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีจะให้บริการคุณเช่น เพื่อน

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

ทำไมต้องไปเรียนต่อที่จีน?

 • คนพูดภาษาจีนมากที่สุดในโลก
 • ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จีนก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นจนจะครองโลกแล้ว
 • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
 • มีตลาดทำงานรองรับแน่นอน เพราะเศรษฐกิจใหญ่มาก
 • มีทุนการศึกษาสนับสนุน

 >>ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน 

ทุนรัฐบาลจีน CSC 2023

LIFP-Scholarship 2023

 • ทุน S: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(ปริญญา ตรี 2500 หยวนต่อเดือน, ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)+ฟรีค่าประกัน
 • ทุน A: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ(2,000-20000 หยวนต่อปี)
 • ทุน B: ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
 • ทุน C: ฟรีค่าเทอม(20%-100%)
เมือง: 

Beijing Guangzhou  Shanghai
Shenzhen Xi 'an Chengdu
Chongqing  Hefei Taiyuan
Huangshan Xiamen Wuyishan
Hangzhou Nanjing Tianjin
Wuhan  Changsha Qingdao
Kunming Harbin Jinan
Guilin Nanchang Hongkong
Lu'an  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

สำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้น, ล้วนแต่อยากทราบว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร,แต่เมื่อลองค้นหาดูอาจจะเจอราคาที่ไม่เท่ากัน,ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนได้。

ที่ประเทศจีนเพราะว่าความแตกต่างในแต่ละเมือง,มหาวิทยาลัย,คณะ,ค่าเรียน และค่าครองชีพต่างกันมาก ทางเราเลยจะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆของแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปนี้    >> เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่าย

ศึกษาต่อประเทศจีน 

คณะ

ประเภทของการเรียน

ค่าใช้จ่ายรายปี

คณะศิลปศาสตร์

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  14000-26000 หยวน
  
ประมาณ64400-120000 บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  18000-30000 หยวน
  
ประมาณ83000-140000 บาท )

  ปริญญาเอก

  22000-34000 หยวน
  
ประมาณ102000-157000 บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3000-4800 หยวน
  
ประมาณ14000-22000 บาท )

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เกษตรศาสตร์

  ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  15400-33800 หยวน
  (
ประมาณ71000-155000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  19800-39000 หยวน
  ประมาณ91000-180000บาท )

  ปริญญาเอก

  24200-44200 หยวน
  
ประมาณ111300-204000บาท )

  ระยะสั้น ( 1 เดือน )

  3300-6240 หยวน
  ประมาณ15000-28000บาท )

 คณะแพทย์ศาสตร์, พลศึกษา ,ศิลปะ

   ปริญญาตรี ,วิชาชีพ, เรียนภาษา

  21000-52000 หยวน
  
ประมาณ97000-240000บาท )

  ปริญญาโท ,เรียนภาษาระดับสูง

  27000-60000 หยวน
  
ประมาณ125000-276000 บาท )

  ปริญญาเอก

  33000-68000 หยวน
  
ประมาณ152000-320000บาท )

  ระยะสั้น( 1 เดือน )

  4500-9600 หยวน
  
ประมาณ20000-45000บาท )

ค่าลงทะเบียน

  400-800 หยวน ( ประมาณ1800-3700บาท )

ค่าหอพัก

  ราคาหนึ่งเตียงต่อวัน 12-32 หยวน  (ประมาณ55-150บาท) (สองคนต่อหนึ่งห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว)

ค่าหนังสือ

  คณะศิลปศาสตร์ 240-400 หยวน (ประมาณ1100-1800บาท)คณะที่เหลือจะราคาสูงกว่า

ค่าอาหาร

  ค่าอาหารต่อคนต่อเดือนจะอยู่ที่ 300-500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ1400-2300บาท)


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand   Line2:@lifpthailand2,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัคร

เรียนต่อจีน คณะอะไรดี

ทุนเรียนต่อจีน ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการยื่น
2.ติดต่ออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสำหรับใบรับรองการยื่นทุน(ปริญญาโท / ปริญญาเอก)
3. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นทุน
4.ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย พร้อมชำระค่าสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนสำหรับบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการสัมภาษณ์ 2 รอบ)
6. สอบสัมภาษณ์ผ่านและได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย 
7. รอทางมหาวิทยาลัยคอนเฟิร์มทุนที่ได้ผ่านทางอีเมล
8. ได้รับใบ Admission Letter และ ใบ JW 202 
9.เตรียมตัวทำวีซ่าสำหรับการไปเรียนที่ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อจีน  เงื่อนไขการสมัคร

1. อายุตั้งแต่ 17 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนต่อปริญญาตรี), กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุนเรียนต่อจีนปริญญาโท)
4. รับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
5.ปริญญาตรี:มีคะแนน HSK4 หรือ 5,GPA ตามเกณฑืของมหาวิทยาลัย。ถ้ายื่นผ่าน LIFP คนที่ไม่มีคะแนน HSK สามารถยื่นทุน 1+4 ได้
6.ปริญญาโท:HSK5 ขึ้นไป,GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8

ทุนเรียนต่อจีน เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาตรี

1. พาสสปอร์ต:อายุ 2 ปีขึ้นไป。
2. ใบคะแนน transcript
3. ใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
4.  ใบประวัติอาญชากรรม
5. ใบตรวจร่างกาย
6. ใบสมัคร
7. รูปถ่ายเปนไฟล์
8. Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
9. ใบคะแนน HSK


เอกสารทื่ต้องใช้ในการยื่นทุนปริญญาโท

1. ใบจบจากมหาวิทยาลัย
2. ใบสมัคร
3.  พาสสปอร์ต
4.  รูปถ่ายเปนไฟล์
5.  ใบประวัติอาญชากรรม (สามารถขอทีหลังได้)
6.  ใบตรวจสุขภาพ
7.  Transcript
8.  Resume (ถ้ามี)
9.  จดหมายแนะนำสองฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
10.  Study plan 500 คำขึ้นไป (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
11.  ใบคะแนน HSK
12.  Bank Statement เงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (สามารถใช้ของทางผู้ปกครองได้)
13.จดหมายรับรองการยื่นทุนจากทางมหาวิทยาลัย
**เอกสารทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษ**


การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:
-- หลังจากได้รับใบสมัครจากนักศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะต้องมีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน คุณภาพที่ครอบคลุม ความเป็นมืออาชีพ และอื่นๆ
-- นักเรียนไทยมักมีความเครียดในเรื่องนี้มากกว่า และควรหาครูมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาพิเศษ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคำถามสัมภาษณ์.

คลิ๊กเพื่อสมัคร


เรียนต่อจีน

 • เรียนต่อซูโจว Xuzhou. ซูโจวเป็นเมืองโหนดสำคัญที่ตั้งอยู่ใน "One Belt, One Road" ของประเทศ เป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่มีประวัติยาวนานกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจ Huaihai ซึ่งเป็นของมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่พัฒนาแล้วในประเทศจีน

 • Tsinghua University ดีไหม?Tsinghua University รีวิว. Tsinghua University เป็นอย่างไรบ้าง? ทุกคนทราบกันดีว่า Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศจีน และมีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย ฉันพอใจหอพักของมหาวิทยาลัยมาก มหาวิทยาลัยมีหอพัก 3 ประเภท:1.ห้องเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว 2.ห้อง AB จะใช้ห้องน้ำรวม 3.ห้องคู่ มี 2 เตียง ทุกชั้นจะมีห้องน้ำสาธารณะ ทุกห้องจะมีของที่ใช้บนเตียง แอร์ อินเทอร์เน็ตและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้ครบ ถ้าหากจองหอพักในมหาวิทยาลัยไม่ทัน ก็จำเป็นต้องจองหอพักนอกมหาวิทยาลัยล่วงหน้า มหาวิทยาลัยมีศูนย์พัฒนาการศึกษา รวมไปถึงศูนย์ให้คำปรึกษา สิ่งสำคัญของศูนย์พัฒนาการศึกษาก็คือ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ส่วนศูนย์ให้คำปรึกษา จะให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ ถ้าคุณรู้สึกเศร้า กดดัน ก็สามารถโทรไปปรึกษาหรือนัดไว้ล่วงหน้าก็ได้ 2 อย่างนี้ฉันคิดว่าดีมาก เพราะสามารถช่วยพวกเราได้มาก

 • แนะนำการสมัครปริญญาตรี Tsinghua University Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน ถ้าหากว่าอยากสมัคร Tsinghua University จำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้า พวกเรามาดูข้อกำหนดในการสมัครปริญญาตรีของ Tsinghua University กันเถอะ:

 • ค่าเทอมของม.ชิงหัวเท่าไหร่ ? ถ้าหากว่าอยากเรียนที่นี่ต้องจ่ายค่าค่าอะไรบ้าง พวกเรามาดูกันเถอะ!ค่าใช้จ่ายของม.ชิงหัว มีดังนี้ 1.ค่าสมัคร 800 หยวน 2.ค่าเทอม:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30000 หยวน/ปี , คณะการจัดการทางการเงินและคณะมนุษยศาสตร์ 26000 หยวน/ปี,คณะศิลปกรรมศาสตร์ 40000 หยวน/ปี 3.ค่าที่พัก: หอพักในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องจองในช่วงเวลาที่กำหนด คนที่จองในเน็ตไม่สำเร็จ จำเป็นต้องหาหอพักข้างนอก ห้องพักคนเดียว 80 หยวน /คน/วัน ห้องพักสองคน 40 หยวน/คน/วัน 4.ค่าประกัน : 800 หยวน/ปี 5.ใบรับรองผู้อยู่อาศัย 800หยวน/ปี

 • มหาลัยจีน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยใดของจีนที่เปิดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุด IResearch China Alumni Association รายการจัดอันดับมืออาชีพระดับปริญญาตรีปี 2021 ล่าสุดมีคำตอบที่คุณอยากรู้ มาดูกัน!

 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua 1. คุณสมบัติการสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ของ Tsinghua University คืออะไร? คำตอบ: คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย Tsinghua (ระดับปริญญาตรี) มีดังนี้:

 • ซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ยังเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญทางตะวันตกของจีน เมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียง และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา และฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญของชาติ มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่นี่ และมีมหาวิทยาลัยดีๆ มากมาย หากคุณต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยในซีอาน คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ดีในซีอาน

 • เทียนจินเป็นหนึ่งในสี่เขตเทศบาลภายใต้รัฐบาลกลางของจีนโดยตรง เป็นเมืองกลางของประเทศ, เมืองเปิดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน, เมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ, ศูนย์ทดสอบและประเมินเครื่องมือทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ ศูนย์กลางการคมนาคมสากลครบวงจร ห่างจากกรุงปักกิ่งเพียง 120 กม. Tianjin เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นี่: Tianjin University, Nankai University

 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในฉงชิ่ง Chongqing ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในสี่เขตเทศบาลโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางของจีน มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในฉงชิ่ง หลายคนอยากเรียนที่ฉงชิ่ง แต่ไม่รู้จะเลือกมหาวิทยาลัยอย่างไร มาดูมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองฉงชิ่งกันดีกว่า!

 • หนานจิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซูซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญ ฐานการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมในภาคตะวันออกของจีน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียง จึงมีมหาวิทยาลัยดีๆ มากมายที่นี่ ซึ่งที่ไหนเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในหนานจิง? มาดู 5 อันดับมหาวิทยาลัยดังในหนานจิงกันเถอะ: