เรียนต่อจีน

  • 【เรียนต่อจีน:ปักกิ่ง 北京 Beijing 】ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลาวงทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน.

  • อันดับมหาลัยปักกิ่ง 2020 :1、Peking University 北京大学 2、Tsinghua University 清华大学3、Renmin University of China 中国人民大学 4、Beihang University 北京航空航天大学 5、Beijing Normal University 北京师范大学 6、Beijing Institute of Technology 北京理工大学 7、China Agricultural University 中国农业大学 8、University Of Science & Technology Beijing 北京科技大学 9、Beijing Jiaotong University 北京交通大学

  • อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2020: การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจีนล่าสุดในเดือนกันยายน 2020 ออกมาแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง

  • อันดับมหาลัยฉางชา 2020:1、Central South University 中南大学 2、Hunan University 湖南大学3、Hunan Normal University 湖南师范大学 4、Hunan Agricultural University 湖南农业大学5、Changsha University of Science and Technology 长沙理工大学 6、Central South University of Forestry and Technology 中南林业科技大学

  • เรียนต่อฉางชา Changsha 长沙 เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน และมีคำกล่าวว่า "หากมาจางเจี่ยเจี้ย แล้วไม่ได้มาเมืองฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน นครฉางซาเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน

  • เรียนต่อจีน: เซินเจิ้น 深圳 Shenzhen เมืองเชินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เชินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเชินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเชินเจิ้น และเขตมณฑลเชินเจิ้น สมัยก่อน

  • Nankai เสนอทุนการศึกษาที่แตกต่างกันในหมู่พวกเขาทุนรัฐบาลจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติทุนการศึกษา CSC สำหรับนักเรียนอเมริกันทุนรัฐบาลเทียนจินทุนการศึกษาสถาบันขงจื้อและทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Nankai。โปรแกรมคณิตศาสตร์เคมีประวัติศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของ Nankai นั้นดีที่สุดในประเทศจีน การวิจัยทางเคมีอยู่ในอันดับที่ 1 ตามสถิติจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2551 เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ในบรรดามหาวิทยาลัยจีนกว่า 2,000 แห่ง

  • เรียนต่อจีน:หนานจิง 南京 nán jīng :หนานจิง หรือ นานกิง ที่แปลว่านครหลวงทางตอนใต้ เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และ ยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ อันได้แก่ ปักกิ่ง นานกิง ซีอาน ลั่วหยาง หังโจว และ ไคเฟิง เป็นเมืองหลวงครั้งสุดท้ายระหว่างปี ค.ศ.1927 ถึง ค.ศ.1949 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน。

  • จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันและความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองแห่งชาติได้ปรับการประกาศการเข้าประเทศชั่วคราวของชาวต่างชาติที่มีวีซ่าจีนหรือวีซ่าที่ถูกต้อง ใบอนุญาตผู้พำนักออกเมื่อ 26 มีนาคม 2020

  • สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีแผนเรียนต่อที่ประเทศจีนนั้น ได้ถามทางเล่าซือของโครงการ LIFP มาว่าในช่วงเวลาเรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นสามารถทำงานได้มั้ย เพื่อหารายได้เสริม.