เมืองจีน

  • จี่หนาน JiNan 济南:เป็นเมืองเอกของมณฑลชานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลชานตง ในการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 มีจำนวนประชากร 6.8 ล้านคน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในซานตงรองจากชิงเต่า พื้นที่ของจี่หนานในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้จากจุดเริ่มต้นของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด และได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ เมืองนี้มีสถานะเป็นเขตการปกครองย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จี่หนานมักถูกเรียกว่า "เมืองฤดูใบไม้ผลิ" เนื่องจากมีบ่อน้ำพุที่มีชื่อเสียง 72 แห่ง

  • เมืองอู่ฮั่นเรียกสั้น ๆ ว่า "ฮั่น" เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจียงเฉิงหนึ่งในมหานครของจีน และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางแห่งชาติมณฑลหูเป่ยเป็นหนึ่งในมณฑลหลวงของจังหวัด เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการเมืองเศรษฐกิจ การเงิน การค้า โลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษาและการขนส่งและศูนย์กลางการสื่อสารในภาคกลางเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติและมีชื่อเสียงในเรื่อง "ทางสู่มณฑลทั้งเก้า"

  • แล้วเซี่ยงไฮ้ในจีนล่ะ การเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ สถานการณ์การจราจรในเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างไร

  • เมือง : ชิงเต่า ประเทศจีน(Qingdao 青岛)ชิงเต่าตั้งอยู่ที่มณฑลซานตง เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง เป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลที่มีวิวทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่งดงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสเซอร์แลนด์ตะวันออก”

  • เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่าย-ชิงเต่า ประเทศจีน(Qingdao ):

  • ฉงชิ่ง:Chongqing University ประวัติมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการวิจัยระดับสูงภายใต้ "211 โครงการ" และ "985 โครงการ" ระดับชาตินอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติแห่งการก่อสร้างมหาวิทยาลัยระดับ Class A โรงเรียนตั้งอยู่ในฉงชิ่งซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแยงซีตั้งอยู่ในเขต Shapingba ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์。

  • ข้อมูลประเทศจีน-ภาพรวมของประเทศจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน GDP ของประเทศจีนเป็นอันดับสองของโลก

เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน