เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou

เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou  福州

ฝูโจว (Fuzhou) หรือที่รู้จักในชื่อMinduและRongchengเป็น เมืองของ จีนเมืองหลวง ของ มณฑลฝูเจี้ยน ของ สาธารณรัฐประชาชน จีน ตั้งอยู่ในตอนล่างของ แม่น้ำ หมินเจียงและพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรม และการขนส่งของมณฑลฝูเจี้ยน ผู้ อยู่อาศัยในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฝูโจวและภาษาพื้นเมืองของพวกเขาคือ ภาษา หมินตง ภาษาฝูโจว ฝูโจวก่อตั้งขึ้นเมื่อ 202 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ในประเทศจีนมากว่า 2,200 ปี เป็น ศูนย์กลางทางการเมืองของฝูเจี้ยนมาช้านาน ไม่เพียงแต่เป็นท่าเรือการค้าที่สำคัญบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และเป็นหนึ่งในเมืองเริ่มต้นของ เส้นทางสายไหมทางทะเล อาศัยใน สำนักงานกองทัพบก ของ โรงละครตะวันออกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และอันดับสอง -เมืองชั้น ในทางภูมิศาสตร์ ธรณีสัณฐานของฝูโจวเป็นแอ่งน้ำทั่วไป ล้อมรอบด้วยภูเขาและภูเขา และระดับความสูงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 600 ถึง 1,000 เมตร

เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou
ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,200 ปี ฝูโจวจึงเป็น บ้านเกิดและเป็นสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองของ วัฒนธรรมมินตู ในปี 1986 ฝูโจวได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติชุดที่สองในประเทศจีน ตั้งแต่ราชวงศ์ฉิน ฝูโจวเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ของ มณฑล การปกครองของรัฐ และการปกครองของรัฐบาล ตลอดจน ศูนย์กลางทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของจีนตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมที่สำคัญของจีนสมัยใหม่ ปฏิวัติอารยธรรมการเดินเรือ ศาลากลางฝูโจวก่อตั้ง เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou  

ฝูโจวได้รับรางวัล " เมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของจีน " " เมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งชาติ " " เมืองอารยธรรมแห่งชาติ " และ " เมืองป่าสงวนแห่งชาติ " ฝูโจวเป็นหนึ่ง ในเมืองท่าชายฝั่งทะเล จำนวน 14 เมืองที่เปิดกว้างสู่โลกภายนอกในการปฏิรูปและเปิด ซึ่งเป็น ประตูสู่เส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นหนึ่งในสามพื้นที่ของเขตการค้าเสรีนำร่องของจีน (ฝูเจี้ยน) ฝูโจวยังเป็นหนึ่งใน ท่าเรือการค้า ห้าแห่งแรกที่เปิดใน จีนสมัยใหม่ Fuzhou Maweiเป็นแหล่งกำเนิดของกองทัพเรือจีนสมัยใหม่และเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมการเดินเรือของจีนนายทหารเรือคนสำคัญ เช่น Sa Zhenbing , Sa Shijun , Lin TaizengและChen Shaokuan ถือกำเนิดขึ้น 
2489
เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปะดั้งเดิม และรูปแบบสถาปัตยกรรมของฝูโจวล้วนแต่มีอยู่ในตัวและมีลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่แข็งแกร่ง นับตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งการศึกษาวัฒนธรรมของฝูโจวได้รับการพัฒนาอย่างมาก และ จำนวนของ Jinshi แชมป์ ทั้งพลเรือนและทหารและ นักวิชาการของ ทั้งสองสถาบันจัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่ดีที่สุดในจีน ฝูโจวยัง เป็นบ้านของบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลมากกว่า 6 ล้านคน และเป็น บ้านเกิด ที่สำคัญของชาวจีนโพ้นทะเล ในฝูเจี้ยนซึ่งมีสถานที่อพยพหลักคือญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
 เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou

ในปี พ.ศ. 2564 ฝูโจวจะปกครอง 6 อำเภอ 1 เมืองระดับอำเภอและ 6 มณฑล โดยมีเนื้อที่รวม 11,968 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทะเลรวม 110,900 ตารางกิโลเมตร และแนวชายฝั่งทะเล 1,137 กิโลเมตร คิดเป็น 1/3 ของมณฑลฝูเจี้ยน จากการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 7เมื่อเวลา 00:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ประชากรที่อาศัยอยู่ในฝูโจวมีจำนวน 8,291,268 คน 

เรียนต่อจีน ฝูโจว Fuzhou

เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน