มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟย์ 2024
ค่ายเรียนรู้ภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 14 วัน

อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ไม่เท่าเดินไกลหมื่นลี้
เรียนภาษาจีนที่เหอเฟย์ที่สวยงามและได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมจีน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefei


       

      ทุกวันนี้  "ความนิยมภาษาจีน“  กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก และภาษาจีนก็กำลังเร่งพัฒนาจนกลายเป็น "ภาษาสากล" ปัจจุบัน มีทั้งหมด 70 ประเทศทั่วโลกที่รวมภาษาจีนไว้ในระบบการศึกษาของประเทศ และมากกว่า 180 ประเทศ และ ภูมิภาคที่จัดการศึกษาภาษาจีน รวมถึงจำนวนผู้ที่เรียนภาษาจีนมีมากถึง 200 ล้านคน
       ภาษาจีนถือเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีมาอย่างยาวนาน ฤดูร้อนนี้ภายใต้การแนะนำของธีม "วัฒนธรรมจีน" นักเรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาจีน, เยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของปักกิ่ง,  สำรวจเสน่ห์โบราณของอารยธรรมจีน 
 ชื่นชมดอกไม้ไฟ และ อาหารที่นิยมในหูท่ง , ได้สัมผัสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิม  เพื่อที่จะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของประเทศจีน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefei

10 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2567 รวม 14 วัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟย มณฑลอานฮุย

คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย ถึง มหาวิทยาลัย


ค่าโครงการ : 
สมัคร 1 คน           53,000/ คน                  
สมัคร 2 คน           51,000/ คน             
สมัคร 3คน            49,000/ คน                   
สมัคร 4 คนขึ้นไป  47,000/ คน


รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าวีซ่า
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมตั๋วสัมภาระเพิ่มเติม)
- ค่าประกัน 
- ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษา, ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวัฒนธรรม
- ค่าที่พัก (ห้องคู่)
- ค่าอาหารที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง, ค่ารถโดยสาร (500 หยวน)
- ตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
- ค่ามัคคุเทศก์ 
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนที่นอกเหนือโครงการ, ไม่รวมค่าใช้จ่ายคุณครูที่มาพร้อมกับนักเรียนคุณสมบัติของหลักสูตร:
1. การออกแบบและการสอนของครูมืออาชีพอาวุโสและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
2. การฝึกอบรมแบบ 360 องศาช่วยเพิ่มทักษะการฟังภาษาจีน
3. กิจกรรมประสบการณ์ที่มีสีสันมากมาย
4. การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการเข้าชมพร้อมความผ่อนคลาย


สิ่งที่คุณจะได้รับ:
1. ได้เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน และ เพิ่มความสามารถทางภาษาจีน
2. เรียนรู้งานฝีมือทางวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม (เช่น เงื่อนจีน, ภาพวาดจีน, ตัดกระดาษ, กังฟูจีน ฯลฯ )
3. เรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนในตลอดการเดินทางของคุณ
4.เพลิดเพลินกับบริการแบบ 360° รวมทุกอย่างและการดูแลตลอด 14 วันตลอดค่าย
5. ในค่ายมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเพื่อความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 


วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ:
1、Memory cycle & practice เรียนรู้ทำแบบฝึกหัดทบทวนความจำและปฏิบัติ
2、Multi-media and Pratice เรียนรู้ผ่านสื่อ มัลติมิเดียต่างๆ
3、Learning and digesting step by step เรียนรู้และร่วมอภิปรายเป็นขั้นตอน
4、Strengthen the teaching เสริมทักษาการสอน
5、Closed practice ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงถามตอบ)
6、Opening practice teaching ทำแบบฝึกเชิงเปิด (เชิงแสดงความคิดเห็น)
7、Role-play & practice การแสดงบทบาทสมมุติ
8、Cultural exchange  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตารางกิจกรรม:

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiรายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1: เดินทางถึงเหอเฟย์ รถรับที่สนามบิน เช็คอิน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefei

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟย์

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefei

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟย์

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 2: พิธีเปิด, ถ่ายภาพรวม, เที่ยวชมวิทยาเขต, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โรงเรียน

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่3: เรียนภาษาจีน, สัมผัสวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน, เที่ยวชมวิทยาเขตทะเลสาบมรกต

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 4: ฟังการบรรยายพิเศษและประสบการณ์การอ่านภาษาจีนอย่างละเอียด ,เรียนการตัดกระดาษ
และเยี่ยมชมเหอชัย 1972 เยื่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านของแหล่งที่มาของมณฑลอานฮุยเพื่อสัมผัสประสบการณ์กับตราประทับ

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่5 : เรียนทักษะการฟัง และการอภิปรายประสบการณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตน
ภาพวาดน้ําตาล , เยี่ยมชม บริษัท เทคโนโลยีHuami จํากัด

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 6: เรียนพูดภาษาจีน สัมผัสวัฒนธรรมอาหารจีน – ห่อเกี๊ยว
เยี่ยมชมสถาบันวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีเหอเฟย์

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 7 :เที่ยวชมซานเฮอกู่เจิน、เที่ยวชมถนนคนเดิน Huaihe Road เมืองเหอเฟย์

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 8: เยี่ยมชมอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ําปินหูและเที่ยวชมถนนรอบทะเลสาบ

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่9 : เรียนการอ่านภาษาจีนอย่างเข้มข้น เก็บประสบการณ์ทางวัฒนธรรมชาจีน และ เยี่ยมชมฐานการผลิตขั้นสูงของศูนย์ JAC NIO เหอเฟย

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่10 : ชมภาพและเสียงภาษาจีน งิ๊วโบราณ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มณฑนอานฮุย

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 11: เรียนภาษาจีนการพูด และการเรียนการสอนเพิ่มประสบการณ์การเชิดสิงโตจีน ทัวร์ศาลเจ้าเปากง (ศาลบรรพบุรุษเปาบิงขุนนางที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ซ่ง) และชมสวนสาธารณะเปากง

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 12: เรียนการอ่านภาษาจีนแบบเร่งรัด พร้อมเล่นเกมส์สนุกๆเยี่ยมชมสวนวัฒนธรรมฮุ่ยโจวโบราณเพื่อสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 13 : กิจกรรมฟัง การอภิปรายและแลกเปลี่ยนของนักศึกษาจีนและต่างประเทศ  พิธีปิดค่าย และการแสดงทางวัฒนธรรม

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefeiวันที่ 14 : เดินทางกลับ

ซัมเมอร์แคมป์ที่เหอเฝย Hefei

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ปักกิ่งซัมเมอร์แคมป์

ซัมเมอร์แคมป์หางโจว Hangzhou

ปักกิ่งซัมเมอร์แคมป์ Beijing


Tag:ซัมเมอร์แคมป์ ค่ายฤดูร้อน ค่ายฤดูหนาว , วินเทอร์แคมป์ Summer-camp Winter Camp in China ค่ายฤดูร้อนของจีน ซัมเมอร์แคมป์ประเทศจีน ค่ายฤดูหนาวของจีน, วินเทอร์แคมป์ประเทศจีน