Hunan University of Science and Technology คณะHunan University of Science and Technology  ทุน

Beijing Information Science and Technology University ทุนเมือง: Xiangtan ( 湘潭 ) Hunan 

จุดเด่นโครงการ  ทุนเต็มจำนวน   โอกาสได้ทุนสูง    ไม่มี HSK ก็สามารถสมัครได้ 

ADDITIONAL INFORMATION

 Hunan University of Science and Technology

เมือง

Xiangtan ( 湘潭 ) 

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor

หลักสูตร

ภาษาจีน

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 33,900

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 24,900 บาท / ปี 

รายละเอียดทุน

ประเภท

ค่าเทอม

ค่าที่พัก

ค่าครองชีพ

เรียนปรับภาษา1ปี


ป.ตรีปี A

6,000-10,000 บาท/ปี

ป.ตรีปี Bคุณสมบัติ
 • ไม่ใช่ชาวจีน
 • มีอายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ความสามารถทางภาษา

-  ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครได้

-  มีระดับ HSK4 ตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป

สมัครทุนได้แล้ววันนี้ 
ค่าดำเนินการ 89,000 บาท (เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Hunan University of Science and Technology 

Hunan University of Science and Technology หรือ ‘มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหูหนาน’ (湖南科技大学) ตั้งอยู่ที่เมืองเซียงถาน มณฑลหูหนาน พัฒนามาจาก Northern Hunan Construction College ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 จากการรวมสถาบันเทคโนโลยีเซียงถานและมหาวิทยาลัยครูเซียงถานเข้าด้วยกัน โดยมีรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งขึ้น  มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 2,070,000 ตารางเมตร และพื้นที่อาคาร 1,100,000 ตารางเมตร

Hunan University of Science and Technology มีคณะอาจารย์มากถึง 1,619 คน จากบุคลากรทั้งหมด 2,552 คน โดยในจำนวนนี้มี 338 คนเป็นอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ และ 1,011 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

Hunan University of Science and Technology เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 19 คณะ และ 2 วิทยาลัยในเครือ มีสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรี 98 สาขา ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 29,000 คน และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) กว่า 4,900 คน


ที่นี่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น Hunan University of Science and Technology  จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนประจำปี 2021 โดย Alumni Association พบว่า Hunan University of Science and Technology อยู่ในอันดับที่ 184 ของประเทศจีน
Hunan University of Science and Technology 
Hunan University of Science and Technology ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมาก ในฐานะมณฑลแห่งเทคโนโลยีระบบรางของจีน ที่มีมาตรฐานระดับสากลแถมยังมีความหลากหลายของรถไฟไว้ให้เลือกใช้บริการตามความต้องการของประชาชนอีกด้วย อีกทั้งที่นี้ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเป็น มีคณะที่เลือกได้หลากหลายสาขาวิชา พร้อมด้วยทุนการศึกษาที่ดีเยี่ยม

Hunan University of Science and Technology คณะ

Hunan University of Science and Technology  คณะ

 • วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 • การจัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Management)
 • ภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture)
 • การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ ( Visual communication design)
 • การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง (Teaching Chinese as a second language)
 • สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information)
 • วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
 • เคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)
 • วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี (Chemical Engineering and Technology)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • เศรษฐศาสตร์การแปลและล่าม (Economics of translation and interpretation)
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and trate)
 • การบัญชี (Accounting)
 • การบริหารการเงิน (Financial Management)
 • การบริหารจัดการธุรกิจ (business management)
 • การตลาด (marketing)
 • วิศวกรรมการเงิน ( Financial Engineering )
 • การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism management)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Product desig )

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


Xiangtan 湘潭(Hunan 湖南)

เมืองใกล้เคียง
นครฉางซา  Changsha  长沙 
เมืองจูโจว   Zhuzhou 株洲

สภาพอากาศของเมือง
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระหว่าง 16-18 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิในเดือนมกราคมช่วงฤดูหนาว จะอยู่ระหว่าง 4-8 องศาเซลเซียส และในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนจะอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส

 Hunan University of Science and Technology ทุน  Hunan University of Science and Technology ทุน  Hunan University of Science and Technology ทุน

LIFP-Thailand เป็นหน่วยงานรับสมัครอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจาก  Hunan University of Science and Technology ในประเทศไทย สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ฝ่ายรับสมัครของ  Hunan University of Science and Technology.ติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP รับข้อมูลใหม่ๆมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม และสมัครทุนการศึกษา  Hunan University of Science and Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร