เนื่องจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างไวรัสโควิด 19, รายได้ของครอบครัวจำนวนมากได้ลดลง, เพื่อช่วยให้นักเรียนศึกษาที่ดีขึ้นในประเทศจีน, กลุ่ม LIFP ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยของจีน, จึงจัดตั้งทุนการศึกษาผ่านโครงการ LIFP เพื่อสมัครสําหรับนักเรียนจีน,ถ้านักเรียนท่านไหนที่มีคะแนนสอบดี, จะสามารถเลือกรับทุนการศึกษาได้อย่างมากมาย.

ทางโครงการเลยขอแนะนำทางโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนที่เปิดรับทุนจำนวนมาก ซึ่งได้แก่:


ทุนเรียนภาษา1 ปี
เมืองที่แนะนำ:เฉิงตู
ชื่อสถาบัน:วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวน  Sichuan Technology Business College (四川工商职业技术学院)เหตุผลที่แนะนำ:ฟรีทั้งค่าเรียนและที่พัก,อยู่ในเมืองที่สวยอย่างเฉิงตู,ค่าครองชีพค่อนข้างถูก,สภาพแวดล้อมดี,เหมาะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนภาษาระยะสั้น。 วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวน  ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปแบบเต็มเวลาที่มีการเลือกสรรให้เป็นวิทยาลัยศึกษาระดับสูงในมณฑลเสฉวน.  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวนยังได้รับเลือกให้เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงในมณฑลเสฉวนและยังได้รับการรับรองคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนอีกด้วย.
ข้อมูลทุน:
สาขาวิชาที่เปิดรับ: ภาษาจีนและวัฒนธรรม
ช่วงอายุที่เปิดรับ:อายุตั้งแต่ 18-26ปี
ช่วงเวลารับสมัคร: 30 มิถุนายน 2563
หลักสูตรการศึกษา: ระยะเวลาศึกษา 1 ปี (มีประกาศนียบัตรให้เมื่อจบการศึกษา)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:59,000บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม:  ค่าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร、ค่าที่พัก、 ค่าลงทะเบียน、ค่าหนังสือ、ค่าวีซ่า、 ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป


ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองเมื่อเข้าศึกษาที่ประเทศจีน:
ค่าประกัน 800 หยวน
ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน
800 หยวน
ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวน
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร Application Form
ใบคะแนน Transcript (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
ใบจบการศึกษาสูงสุด Certificate (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
ใบกรอกข้อมูลผู้สมัคร (ทางโครงการมีให้)
ใบประวัติอาญชากรรม
ใบตรวจร่างกาย(ทางโครงการมีแบบฟอร์มให้)
สำเนาพาสสปอร์ต
รูปภาพ 1 รูป(พื้นหลังสีขาว)เมืองที่แนะนำ:ซีอาน
ชื่อสถาบัน:มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่านซี
Shaanxi University of Science & Technology  (陕西科技大学)
เหตุผลที่แนะนำ:ฟรีค่าเทอมและค่าที่พัก,ซีอานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน,มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย。มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของประเทศจีน,ค่าครองชีพค่อนข้างถูก。สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาษาจีนและวัฒนธรรม
ประเภทที่เปิดรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนมีประกาศนียบัตรให้ตอนจบการศึกษา
ช่วงอายุที่เปิดรับสมัคร18-25ปี
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร30 มิถุนายน2563
ช่วงเวลาเริ่มเรียนกันยายน2563
หลักสูตรการศึกษา1ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร89,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม:ค่าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร、ค่าที่พัก、 ค่าลงทะเบียน、ค่าหนังสือค่าวีซ่า

รายละเอียดหอพัก1ห้องนอน4คน ( มีห้องน้ำในตัว )
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเอง:
-   ค่าประกัน 800 หยวน
-   ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน 800 หยวน
-   ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวนทุนเรียนต่อจีน2565-ทุนเรียนต่อจีน 2022 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc