ทุนเมืองหนานจิงปี 2024ทุนเมืองหนานจิงปี 2024

Nanjing University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน หากคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่ Nanjing University คุณต้องเข้าใจประเภทของทุนการศึกษาและเงื่อนไขการสมัครของมหาวิทยาลัยหนานจิง


สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยหนานจิงมีทุนการศึกษาประเภทต่อไปนี้ให้สมัคร


1、 ทุนรัฐบาลจีน        
ระยะเวลาการเรียน:ปริญญาโท 2-3 ปี,ปริญญาเอก 4 ปี

A:ทุนเต็มจำนวน:  
1.ฟรีค่าเทอม 
2.ค่าครองชีพ:ปริญญาโทเดือนละ 2500  หยวน  ปริญญาเอก 3000 หยวน 
3.ค่าประกัน:800 หยวนต่อปี    นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องซื้อประกันกับทางมหาวิทยาลัย 
4.ฟรีค่าที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัย)


B:ทุนบางส่วน:
มีค่าครองชีพให้แล้ว   รวมไปถึงค่าประกันและค่าที่พัก   แต่ว่านักเรียนจะต้องเป็นคนจ่ายค่าเทอมเองทั้งหมด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจยื่นทุนเต็มจำนวน:
1.เป็นชาวต่างชาติ
2.สำหรับปริญญาโท    จะต้องมีวุฒิการศึกษาของปริญญาตรี    อายุไม่เกิน 35 ปี 
สำหรับปริญญาเอก   จะต้องมีวุฒิการศึกษาของปริญญาโท    อายุไม่เกิน 40 ปี      


3.ข้อกำหนดความสามารถทางภาษาจีนสำหรับการเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาวิชาเอกที่สอนภาษาจีน:

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นวิทยาศาสตร์: HSK ระดับ 4 ใหม่ (มากกว่า 180 คะแนน) 

และศิลปศาสตร์: HSK ระดับ 5 ใหม่ (สูงกว่า 180 คะแนน)

ข้อกำหนดการก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นวิทยาศาสตร์: HSK ใหม่ระดับ 5 (มากกว่า 180 คะแนน) และศิลปศาสตร์: HSK ระดับใหม่ 6 (สูงกว่า 180 คะแนน) 

 ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา 

4.สำหรับภาคภาษาอังกฤษจะมีข้อกำหนดตามนี้:  
 ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน: IELTS 6.0 ขึ้นไป,TOEFL 85 คะแนนขึ้นไป,Duolingo 100 คะแนนขึ้นไป
 ข้อกำหนดการก่อนสำเร็จการศึกษา:ผ่าน HSK 3 (180 คะแนนขึ้นไป)
     
※ สำหรับนักเรียนที่ยื่นทุนปี 2021-2024 แล้วจะไม่สามารถยื่นได้อีก

 ระยะเวลายื่น 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2024

คลิ๊กเพื่อสมัคร


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  097-101-9296091-793-3986


ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


2、 ทุนเมืองหนานจิง     
เพื่อดึงดูดและส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นมากขึ้นมาศึกษาและมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหนานจิงและขยายขนาดของนักศึกษาต่างชาติในหนานจิง รัฐบาลเทศบาลหนานจิงจึงเริ่มจัดตั้ง "ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ในปี 2013

ประเภทของทุน:ภาษา 1 ปี、ปริญญาตรี、ปริญญาโท、ปริญญาเอก

เกณฑ์ในการยื่นขอทุน:

  1. เป็นชาวต่าชาติ
  2. ยื่นเอกสารภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3.  ไม่ทำผิดกฎหมายต่างๆเวลาที่มาเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
  4. ไม่เคยได้รับทุนทางรัฐบาลจีน
  5. ผู้สมัครที่เรียนที่มหาวิทยาลัยหนานจิงมากกว่าหนึ่งภาคเรียนจะต้องมีการได้รับการแนะนำจากอาจารย์โดยมีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีทัศนคติในการเรียนรู้ที่ดี ภายใต้เงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัย และต้องมีการรักษาเกรด GPA เพื่อทำการเลือกนักเรียนที่มีคะแนนดีให้ได้ทุนนปีต่อๆไป
  6. ปริญญาตรี,จะต้องมีวุฒิการศึกษาของม.6,อายุไม่เกิน 28  ปี;ปริญญาโท,จะต้องมีวุฒิการศึกษาของปริญญาตรี,อายุไม่เกิน 35 ปี;ปริญญาเอก,จะต้องมีวุฒิการศึกษาของปริญญาโท,อายุไม่เกิน 40 ปี

ประเภทของทุน:
ทุนนี้จะไม่รวมทั้งค่าเทอม ค่าที่พักหรือค่าครองชีพแต่ทางมหาวิทยาลัยจะมีเงินให้จำนวนหนึ่งต่อปี:
  1. ปริญญาโท 20000 หยวนต่อปี
  2. ปริญญาตรี  10000 หยวนต่อปี
  3. ภาษา 1 ปี  5000 หยวนต่อปี

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจะแจกจ่ายไปยังบัตรธนาคารของผู้ชนะเป็นรายเดือน ในกรณีถอนตัวจากโรงเรียนก่อนกำหนด ออกจากโรงเรียนอย่างไม่สมควร หรือลงโทษผู้ฝ่าฝืนวินัยและระเบียบข้อบังคับ ทุนการศึกษาจะสิ้นสุดทันที

คลิ๊กเพื่อสมัคร


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  097-101-9296091-793-3986

   
ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


3、 ทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีนนานาชาติ 
ประเภททุน:
ฟรีค่าเทอม、ฟรีค่าที่พัก、ค่าครองชีพและค่าประกัน。

ค่าเทอม
ค่าเทอมได้รับการประสานงานโดยสถาบันโฮสต์สำหรับการเพาะปลูกและการจัดการนักศึกษาทุน กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการจัดการการมีส่วนร่วมของการทดสอบภาษาจีน


ค่าที่พัก 
ค่าที่พักจะถูกประสานงานและใช้โดยสถาบันที่รับเพื่อจัดหาหอพักฟรีให้กับนักเรียน ซึ่งมักจะเป็นห้องคู่ ผู้ที่เลือกที่พักนอกวิทยาเขตหลังจากการสมัครนักเรียนทุนและได้รับการอนุมัติจากสถาบันที่รับแล้ว ทางโรงเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมที่พักในวันที่ รายเดือนมาตรฐานคือ 700 หยวน / เดือน


ค่าครองชีพ 
ค่าครองชีพจ่ายโดยมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน มาตรฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิจัยหนึ่งปีและหนึ่งภาคการศึกษาคือ 2,500 หยวน/เดือน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนเอกภาษาจีนไปจนถึงการศึกษาระดับนานาชาติ 3,000 หยวน/เดือน

คุณสมบัติ:
1、เป็นชาวต่างชาติ;
2 、สุขภาพแข็งแรง;
3、มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาการสอนภาษาจีนและงานที่เกี่ยวข้อง;
4、อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอายุไม่เกิน 45 ปี,ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี。

เกณฑ์ในการยื่นขอทุน:
1.นักศึกษาปริญญาโทคณะการสอนภาษาจีน(อายุ 16-35 ปี)
มีวุฒิปริญญาตรีและมีคะแนน 210 HSK (ระดับ 5) และ 60 ใน HSKK (ระดับกลาง) ผู้ที่จัดทำข้อตกลงการทำงานหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องของสถาบันการสอนที่จะได้รับการแต่งตั้งหลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะการสอนภาษาจีน (อายุ 16-25 ปี)
มีประกาศนียบัตรมัธยมปลายและมีคะแนนสอบภาษาจีน 210 คะแนน ใน HSK (ระดับ 4) และ 60 คะแนนใน HSKK (ระดับกลาง)

3. ภาษา 1 ปี (อายุ 16-35 ปี)

1.ภาษาในด้านการสอนภาษาจีน
คะแนนขั้นต่ำ 270 HSK (ระดับ 3) และมีคะแนน HSKK

2. ภาษาและวรรณคดีจีน ประวัติศาสตร์จีน ปรัชญาจีน 
คะแนนขั้นต่ำ 180 คะแนน HSK (ระดับ 4) และ 60 คะแนนใน HSKK (ขั้นกลาง)

3.ภาษาจีน
คะแนน 210 ใน HSK (ระดับ 3) ถ้ามีคะแนน HSKK จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4.、ภาษา 1 เทอม(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนมีนาคมและกันยายน ,ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน。นักเรียนที่มีวีซ่า X1、X2 ไม่สามารถยื่นได้。

5、ระยะสั้น 4 สัปดาห์(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ระยะเวลา 4 สัปดาห์。
นักเรียนที่มีวีซ่า X1、X2 ไม่สามารถยื่นได้。ต้องมีคะแนน HSK。

ระยะเวลาในการยื่น
1.เทอมกรกฎาคม:ต้องยื่นก่อน 15 เมษายน;
2.เทอมกันยายน:ต้องยื่นก่อน 15  พฤษภาคม;
3.เทอมธันวาคม:ต้องยื่นก่อน 15 กันยายน;
4.เทอมมีนาคม:ต้องยื่นก่อน 15 พฤศจิกายน

คลิ๊กเพื่อสมัคร


สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  097-101-9296091-793-3986

   
ที่อยู่: No. 89, AIA Capital Center Building, Unit 2004 - 2007, 20th Floor (Room 2039),Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

>>อันดับมหาลัยหนานจิง    >> เรียนต่อจีน:หนานจิง 南京 Nanjing

>> ทุนเมืองหนานจิงปี 2024

>> อันดับโลกของมหาวิทยาลัยหนานจิง

>> Nanjing เมืองหนานจิง : ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี

>> มหาวิทยาลัยหนานจิง มีคณะอะไรบ้าง-Nanjing University


1、Nanjing University南京大学 
2、Southeast University东南大学
3、Nanjing University Of Aeronautics And Astronautics南京航空航天大学
4、Nanjing University Of Science And Technology(nust)南京理工大学
5、Nanjing Tech University南京工业大学
6、Nanjing University Of Posts And Telecommunications南京邮电大学
7、Hohai University河海大学
8、Nanjing Forestry University南京林业大学
9、Nanjing University Of Information Science &technology南京信息工程大学
10、Nanjing Agricultural University南京农业大学
11、Nanjing Medical University南京医科大学
12、Nanjing University Of Chinese Medicine南京中医药大学
13、China Pharmaceutical University中国药科大学
14、Nanjing Normal University南京师范大学
15、Nanjing University Of Finance & Economics南京财经大学


ทุนเรียนต่อจีน2024-ทุนเรียนต่อจีน 2567 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2024-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024-csc ทุนรัฐบาลจีน2567-ทุนcsc