เปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว!
เปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว! 

เปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว! ทุนการศึกษา CSC สูงสุดฟรี ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าลงทะเบียน และให้ค่าครองชีพรายเดือน (ระดับปริญญาตรี 2500 หยวนต่อเดือน ปริญญาโท 3,000 หยวนต่อเดือน ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)

ทุนการศึกษา CSC เป็นทุนการศึกษาเต็มสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนนี้สำหรับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แนะนำให้มี HSK ระดับ 4 - 220 ขึ้นไปและ เกรดเฉลี่ย 3.4 หรือสูงกว่า การแข่งขันของ CSC นั้นสูงมาก สนใจปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP ได้ เราจะแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะของ CSC ที่มีอัตราการได้ทุนสูง

?LIFP อัปเดตทุนการศึกษา CSC จำนวนมากสำหรับคุณ ครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก(สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296、091-793-3986

เปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว!

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: 
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัครเปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว!

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986   Line1: @lifpthailand
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai

คลิ๊กเพื่อสมัครเปิดรับสมัครทุน CSC ปี 2024 แล้ว!
#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน