Nanjing University

มหาวิทยาลัยหนานจิง Nanjing University ทุน ปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน อันดับที่ 6 ในประเทศจีน และ 133 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS หนานจิงตั้งอยู่ในวงกลมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีที่พัฒนาแล้วของจีน เป็นเมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียงของหกราชวงศ์ของจีนและได้รับการพัฒนาอย่างสูง พื้นที่อีคอมเมิร์ซ ทุกคนต้องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหนานจิงดังนั้น,LIFP ได้รวบรวม แนวทางการสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหนานจิง สำหรับคุณ เพื่อช่วยคุณสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหนานจิง.(สามารถติอต่อ LIFP ,สำหรับข้อมูลทุนเพิ่มเติม,ช่องทางการติดต่อ LIFP :Line1:@lifpthailand  Line2:@lifpthailand2  โทรศัพท์:097-101-9296 / 091-793-3986)


มหาวิทยาลัยหนานจิง Nanjing University ทุน (ปริญญาตรี)
1、ทุนรัฐบาลจีน CSC
รายละเอียดทุน:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพรายเดือน(ปริญญาตรี 2500 หยวนต่อเดือน,ปริญญาโท3000 หยวนต่อเดือน)
ระยะเวลาการให้ทุน:ปริญญาตรี 4 ปี,ปริญญาโท 2 ปี。


เงื่อนไขการรับสมัคร:
ปริญญาตรี:คณะภาษาจีน(จีนธุรกิจ),สอนเป็นภาษาจีน
คะแนน HSK:HSK5-180 คะแนนขึ้น。


ปริญญาโท:คณะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ,สอนเป็นภาษาอังกฤษ
คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ:TOEFL 85 คะแนนขึ้นไป(หรือ TOEFL Essentials 9 คะแนนขึ้นไป),IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป,หรือ DUOLINGO 100 คะแนนขึ้นไป。


2、ทุนมณฑลเจียงซู
รายละเอียดทุน:ปริญญาตรีได้เงิน 1 ครั้ง 18,000 หยวนต่อคน
ระยะเวลายื่นทุน: 7 ธันวาคม -  13 ธันวาคม(ทุกๆปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)


3、ทุนเมืองหนานจิง(ต้องเป็นนักเรียนของทางมหาวิทยาลัยแล้วถึงจะยื่นได้)
รายละเอียดทุน:ปริญญาตรี 10000 หยวนต่อปี


4、ทุนครูภาษาจีนต่างประเทศ
รายละเอียดทุน:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพรายเดือน(ปริญญาตรี 2500 หยวนต่อเดือน,ปริญญาโท3000 หยวนต่อเดือน)
คณะที่สามารถยื่นได้:ปริญญาตรี-การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ(อายุ 16-25 ปี )


เงื่อนไข:HSK(4)210 คะแนนขึ้น、HSKK(ระดับกลาง)60 คะแนนขึ้นไป
วันเปิดรับสมัคร:15 พฤศจิกายน


ทุนของมหาวิทยาลัยหนานจิงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมาก,ทางเราแนะนำให้ยื่นกับ LIFP,เพราะมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง จะทำให้การสมัครมีโอกาสสูงขึ้น。(ช่องทางการติดต่อ LIFP :Line1:@lifpthailand  Line2:@lifpthailand2  โทรศัพท์:097-101-9296 / 091-793-3986)


ค่าใช้จ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยหนานจิง( ปริญญาตรี)
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์: 21,000 หยวน / ปีการศึกษา; สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และธุรกิจโรงเรียน 24,000 หยวน / ปีการศึกษา; สาขาวิชาแพทย์: 42,000 หยวน / ปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 600 หยวน (ไม่สามารถขอคืนได้)
ค่าประกัน: 800 หยวน / ปี


เงื่อนไขผู้สมัครทุนมหาวิทยาลัยหนานจิง:
1、 พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่มีอายุมากกว่า 18 และต่ำกว่า 30 ปี
2、 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า มีสุขภาพแข็งแรง
3、 โปรแกรมการสอนภาษาจีนที่มีความสามารถภาษาจีน 180 หรือสูงกว่าใน HSK ระดับ 5  (ภาษาจีนและ วิชาเอกวรรณคดี 180 ในระดับ 4) 
4、 สำหรับโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้ใช้ IELTS 5.5, TOEFL 70
5、 GPA 3.6 หรือสูงกว่า
6、 ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหนังสือต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ (2020) ฉบับที่ 12
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/202006/t20200609_464159.html
หมายเหตุ: ข้างต้นเป็นเพียงข้อกำหนดพื้นฐานที่สุดสำหรับการสมัคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมมาก จึงสมัครได้ยากมาก ขอแนะนำให้สมัครหลายมหาวิทยาลัยพร้อมกัน คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP และครูที่มีประสบการณ์จะช่วยคุณส่งใบสมัครและอัตราความสำเร็จจะสูงขึ้น


ระยะเวลาการสมัครมหาวิทยาลัยหนานจิง (ยื่นเอกสาร)

14 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 


ช่องทางการยื่น :ออนไลน์  
เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยหนานจิง http://istudy.nju.edu.cn/ กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร อัปโหลดเอกสารการสมัครที่จำเป็น และส่งหลังจากเสร็จสิ้น


เอกสารที่ใช้ยื่นทุนของมหาวิทยาลัยหนานจิง:
(1) "แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหนานจิงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" (กรอกออนไลน์)


(2) สำเนาหนังสือเดินทางธรรมดา


(3) สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแบบเต็มเวลา


(4) สำเนาใบรับรองผลการเรียนที่สแกนของทั้งสามปี หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


(5) HSK สำเนาใบรับรองการทดสอบความสามารถภาษาจีนแบบสแกน (ระดับ 5, 180 คะแนนขึ้นไป สาขาวิชาภาษาจีนจำเป็นต้องได้คะแนน 180 คะแนนขึ้นไปสำหรับระดับ 4)


(6) หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 คะแนน TOEFL 70 คะแนน


(7) จดหมายรับรองอย่างน้อย 1 ฉบับ ( ต้นฉบับต้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)


(8) ข้อความส่วนตัว (ต้องเป็นภาษาจีนไม่น้อยกว่า 800 คำ แนะนำตัว ประสบการณ์การศึกษา เหตุผลในการสมัคร)
(9 ) เอกสารอื่นๆ
* ใบรับรองรางวัลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรม
* ผู้สมัครสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องจัดเตรียมงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (อย่างน้อย 1 ฉบับ)
* ผู้ที่เคยเป็นพลเมืองจีนและกลายเป็นคนต่างด้าวต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
* ผู้สมัครที่ได้รับสัญชาติต่างประเทศหลังจาก เกิดในต่างประเทศผู้ปกครอง หากทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียวเป็นพลเมืองจีนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบการ


ขั้นตอนการสมัครมหาวิทยาลัยหนานจิง:
1) ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
2) ตรวจสอบคะแนนต่างๆ
3) สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
4) ประกาศผล
5) ประกาศการรับเข้าเรียน
6) การเตรียมการรับเข้าเรียน
ทุนของมหาวิทยาลัยหนานจิงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมาก,ทางเราแนะนำให้ยื่นกับ LIFP,เพราะมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง จะทำให้การสมัครมีโอกาสสูงขึ้น。(ช่องทางการติดต่อ LIFP :Line1:@lifpthailand  Line2:@lifpthailand2  โทรศัพท์:097-101-9296 / 091-793-3986)
ทุนเรียนต่อจีน2023-ทุนเรียนต่อจีน 2566 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2023-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2022-csc ทุนรัฐบาลจีน2566-ทุนcsc