Beijing Information Science and Technology University ทุน

Beijing Information Science and  Technology University ทุน

Beijing Information Science and Technology University ทุนเมือง: ปักกิ่ง beijing 北京

Beijing Information Science and Technology University ทุน

ADDITIONAL INFORMATION

Beijing Information Science and  Technology University 

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing) 北京

สังกัด

รัฐบาล

เพศ

สหศึกษา

ระดับการศึกษา

Bachelor, Doctoral, Master

หลักสูตร

ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ

อายุที่เปิดรับสมัคร

18 ปี ขึ้นไป

ที่พัก

หอพักใน

จำนวนนักเรียน

~ 20,000

วันเปิดเรียน

เทอม 1 (กันยายน), เทอม 2 (มีนาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 250,000 บาท / ปี รายละเอียดทุน

ประเภท

ค่าเทอม

ค่าที่พัก

ค่าครองชีพ

ปรับภาษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

เดือนละ 3000 หยวน

ปริญญาเอก

เดือนละ 3500 หยวน


คุณสมบัติ
1、GPA 2.8
2、ปริญญาตรี 1+4、ปริญญาโท 1+3  ปรับภาษาไม่ต้องมี HSK
3、ภาคจีน:ปริญญาตรี、ปริญญาโท/ปริญญาเอก  ต้องมี HSK4-180 คะแนนขึ้นไป 

4、ภาคอินเตอร์:IETLS 6.0 หรือ TOEFL 79  ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร


รายละเอียดมหาวิทยาลัย

Beijing Information Science and  Technology University

Beijing Information Science and Technology University ทุน


 Beijing Information Technology University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Haidian และเขต Chaoyang ด้วยการคมนาคมสะดวก สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

วิทยาเขตมีอาคารอพาร์ตเมนต์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โรงยิม สนามกรีฑา สนามฟุตบอล ห้องแบดมินตัน ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอาหารนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาและใช้ชีวิต

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ครัน Beijing Information Science and Technology University ทุน

Beijing Information Science and  Technology University คณะ

ปริญญาตรี  /  ปริญญาตรี1+4

 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการทางการเงิน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การคำนวณ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • ความมั่นคงสารสนเทศ
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้สอบบัญชี
 • การจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ขนาดใหญ่
 • การบริหารจัดการ
 • การสื่อสาร
 • เครือข่ายและสื่อใหม่
 • การแปล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมเครือข่าย
 • สถิติประยุกต์
 • วิศวกรรมเครือข่าย
 • ออกแบบอุตสาหกรรม
 • อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • ระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมยานยนต์
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

ครัน Beijing Information Science and Technology University ทุน

ครัน Beijing Information Science and Technology University ทุน

สมัครได้ถึง  30 มิถุนายน
  
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1、ค่าสมัคร:500  หยวน
2、ค่าเทอม:20000  หยวนต่อปี
3、ค่าที่พัก:12000  หยวนต่อปี

เอกสาร
           1、พาสสปอร์ต
           2、รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
           3、วุฒิการศึกษาม.6
           4、ใบคะแนน Transcript
           5、ใบวัดระดับคะแนนภาษา
           6、 ใบตรวจร่างกาย
           7、Bank Statement
           8、ใบสมัคร、ใบประวัติครอบครัว
           9、 เอกสารอื่นๆ

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Beijing Information Science and  Technology University  หอพัก

ครัน Beijing Information Science and Technology University ทุน

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

Beijing Information Science and  Technology University ทุน

รายละเอียดทุน

 • ปริญญาตรี/ ปริญญาตรี1+4  :ค่าเทอม
 • ปริญญาโท:ค่าเทอม+ค่าที่พัก +ค่าครองชีพ(เดือนละ 3000 หยวน
 • ปริญญาเอก:ค่าเทอม+ค่าที่พัก +ค่าครองชีพ(เดือนละ 3500 หยวน


LIFP-Thailand เป็นหน่วยงานรับสมัครอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจาก Beijing Information Technology University ในประเทศไทย สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ฝ่ายรับสมัครของBeijing Information Technology University  ติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP รับข้อมูลใหม่ๆมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม และสมัครทุนการศึกษา Beijing Information Technology University ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296091-793-3986 
  

คลิ๊กเพื่อสมัคร

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing ทุนเรียนต่อจีน2024-ทุนเรียนต่อจีน 2567 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2024-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024-csc ทุนรัฐบาลจีน2567-ทุนcsc