Nanjing Tech University ทุน

Nanjing Tech University ทุน

วันนี้ พี่ๆLIFP มีมหาวิทยาลัย โซนใกล้ๆ เซี่ยงไฮ้ มาแนะนำ “Nanjing tech University ” มณฑลเจียงซู เมืองหนานจิง 


เมือง: หนานจิง Nanjing  

Nanjing Tech University ทุน 

  • ทุน A  : ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+เงินรายเดือน
  • ทุน B :  ฟรีค่าเทอม
ข้อดีโครงการ
  • ตั้งอยู่ในหนานจิง เมืองหลวงเก่าของหกราชวงศ์
  • ทุนการศึกษานี้หาง่ายและมีค่าครองชีพด้วย

Nanjing Tech University ทุน

Nanjing Tech University ทุน

ประเภทการลงทะเบียน: ระดับปริญญาตรี, วิทยาลัยระดับต้นถึงปริญญาตรี (หลักสตู ร 2 ปี ),ปริญญาโท, เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน

ทนุ การศึกษา

Nanjing Tech University ทุน

เงื่อนไขการสมัคร

1. สอนภาษาจีน (ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก): HSK4-180 หรือผ่านการสอบสัมภาษณ์โรงเรียน
2. สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก): IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน
3. อายุ ≥18 ปี , GPA สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ≥70 คะแนน ผู้สมัครเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม/หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือ ระดับเทียบเท่า

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร


Nanjing Tech University ทุน

Nanjing Tech University

Nanjing Tech University มีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปีในฐานะแหล่งกำเนิดการศึกษา เป็นหนึ่งในชุดแรกของ 14 มหาวิทยาลัยของแผนส่งเสริมศักยภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ("แผน 2011" สำหรับระยะสั้น) เป็นสถาบันหลักของการเรียนรู้ที่สูงขึ้นในมณฑลเจียงซูซึ่งเป็นการนำการปฏิรูปที่ครอบคลุมและกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะที่มีความสามารถ มหาวิทยาลัยหนานจิงเทคเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจีนในการฝึกอบรม "วิศวกรที่ยอดเยี่ยม" และการปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมืออาชีพอย่างครอบคลุมมหาวิทยาลัยมี 11 คณะ, 28 โรงเรียนและมากกว่า 30,000 นักเรียน, หนึ่งครั้งแรกระดับวินัยที่สําคัญแห่งชาติ, หนึ่งชั้นชั้นฐานการพัฒนาจังหวัดเจียงซูสําหรับสาขาที่สําคัญแห่งชาติ, สองมณฑลเจียงสุฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับสาขาที่สําคัญแห่งชาติและสี่มณฑลมณฑลมณฑลมณฑลมณฑลสี่สาขาอนุปกรณ์. มีเจ็ดสถานีวิจัยหลังการศึกษาหกหลักวินัยประเภทที่มี 38 หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิชาย่อย 22 หลักวินัยประเภทที่มี 112 ปริญญาโทปริญญาในสาขาย่อยและ 87 โปรแกรมระดับปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วยแปดสาขาของการเรียนรู้คือวิศวกรรมวิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์การแพทย์กฎหมายและศิลปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิงเป็นอันดับที่ 62 ในมหาวิทยาลัยแผ่นดินใหญ่จีนใน ESI 2018 (กันยายน) และเคมี, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมและชีววิทยาและชีวเคมีอยู่ในหมู่ด้านบน 1% ในโลก. เรามีการจัดอันดับที่ 31 ในมหาวิทยาลัยแผ่นดินใหญ่จีนในดัชนีธรรมชาติ 2018 (กันยายน), 601-800 ทั่วโลกใน Times Higher Education World University Rankings 2018 และ 401-500 ในการจัดอันดับทางวิชาการของเซี่ยงไฮ้ขอ มหาวิทยาลัยโลก 2018

Nanjing Tech University ทุน


มหาวิทยาลัยหนานจิงเทคมีเจ้าหน้าที่การสอนและการบริหารมากกว่า 2,900 คนซึ่งมีนักวิชาการสองคนของ Chinese Academy of Sciences ห้านักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering สองผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคนิคดีเด่นแห่งชาติสองคนศาสตราจารย์ประจำคณะวิชา "Changjiang Scholars Program" ของกระทรวง การศึกษาแปดนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ "973" ผู้ได้รับรางวัลยี่สิบเก้าของ "แผนความสามารถพิเศษ" ผู้ชนะเจ็ดคนจากกองทุนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติหนึ่งในคณะกรรมการผู้ชำนาญการสำหรับ "12 ปีที่ห้า แผน "และ" แผน 863 "สมาชิกสามคนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิชาหลักครูต้นแบบแห่งชาติสองคนครูดีเด่นระดับชาติสี่คน

Nanjing Tech University ทุน


ในยุคใหม่ มหาวิทยาลัยหนานจิงเทคจะศึกษาและใช้อุดมการณ์สังคมนิยมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างละเอียดพร้อมด้วยลักษณะและศูนย์กลางของจีนเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของ "Foster Virtues and Cultivate Talent" ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญแบบดั้งเดิม ยกระดับความสามารถและระดับการให้บริการการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชาติและระดับภูมิภาคและกำหนดเส้นทางใหม่ของการสร้างมหาวิทยาลัยระดับสูงและวินัยขั้นต้น

Nanjing Tech University ทุน

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร

Nanjing Tech University ทุน

Nanjing Tech University คณะ

ปริญญาตรี(การเรียนการสอนภาษาจีน)
การศึกษาภาษาจีนระ  หว่างประเทศวิศวกรรมขนส่ง

ปริญญาตรี(ภาษาอังกฤษ) 
 เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมเคมี และ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ  เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมโยธาเภสัชกรรม

การศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาษาอังกฤษ) 
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท(สอนภาษาจีน) 
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและวิศวกรรมวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาวัสดุและเคมีเคมี

ปริญญาโท(สอนภาษาอังกฤษ)
 วิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมความร้อนฟิ สิกส์วิศวกรรมเครื่องกลเภสัชกรรมวิศวกรรมชีววิทยาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหาร

อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ

 ☎️ 097-101-9296091-793-3986
 
คลิ๊กเพื่อสมัคร


อันดับมหาลัยหนานจิง     เรียนต่อจีนหนานจิง  Nanjing  (Jiangsu)


>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา        >>  อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน