LIFP ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567

ทุนปี 2024 ของทางโครงการ LIFP: ทุนการศึกษามากมายในซีอาน. Xi'an

ยินดีด้วยกับนักเรียนทั้งสามคนที่ได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัยเมืองซีอาน, ส่วน offer ของทุนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็กำลังจะออกมาเร็วๆนี้. นักเรียนคนไหนที่สนใจทุน ทางเราแนะนำว่าให้รืบยื่นเอกสาร หรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านพนักงาน LIFP ได้สำหรับข้อมูลทุนอี่นๆ


เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)