LIFP ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567

ทุนปี 2024 ของทางโครงการ LIFP: ทุนเรียนต่อจีน  ป.โท 1+3 Anhui

ขอแสดงความยินดีกับ1ในนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 1+3 ในเมืองเหอเฟย์

สำหรับทุน ป.โท  ปี 2024 นักเรียนสามารถติดต่อสอมถามเจ้าหน้าที่ LIFP ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมได้เลย

ทุนเรียนต่อจีน  ป.โท 1+3 Anhui


เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)