คำศัพท์ภาษาจีน

1.失望       shīwàng         ผิดหวัง , เสียใจ
2.同情       tóngqíng        สงสาร , เห็นใจ
3.母亲       mǔqīn            แม่
4.生气       shēngqì         โกรธ
5.自私       zìsī                เห็นแก่ตัว
6.累           lèi                  เหนื่อย
7.原谅       yuánliàng      ให้อภัย
8.不公平   bù gōngpíng  ไม่ยุติธรรม 
9.钱          qián                เงิน
10.权力    quánlì             อำนาจ
#ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2024 #ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี 2567 #ทุนเรียนภาษาจีน 1ปี ฟ รี#ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี 2567 #ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ฟรี # ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี/ 1 เทอม / 4 สัปดาห์