ทุน เรียน ต่อ จีน

University of Shanghai for Science and Technology

ทุนเรียนต่อจีนฟรี 2021

ความต้องการในการยื่นทุน :HSK4-200~220

ทุนการศึกษา:ค่าเล่าเรียนสี่ปี


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ค่าลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติม หรือเรียนภาษา :400หยวน

         เรียนชั้นปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท:800หยวน

ประกันต่อปี:ประมาณ600หยวน

ค่าอุปกรณ์เล่าเรียน:ประมาณ800หยวน

ค่าหอพักต่อปี:ประมาณ18,000หยวน

ค่าอาหารต่อปี:ทุกเดือน เดือนละ800-1,000หยวน


ทุน เรียน ต่อ จีน--University of Shanghai for Science and Technology

เมืองที่ตั้ง:เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่และเป็นหนึ่งในสี่เขตการปกครองพิเศษของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการค้าและการขนส่งในประเทศจีน ดังนั้นเซี่ยงไฮ้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดเเละ เป็นเมืองที่ติดอันดับอยู่ในสถิติโลกของจีน(CHINA WORLD RECORD)ที่ตั้งของเมืองเซี่ยงไฮ้ติดกับแม่น้ำเเยงซีเกียงและเป็นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนอกจากนี้ยังเป็นฐานตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยประชากรมีทั้งหมด20ล้านคนส่วนมากจะอาศัยอยู่บริเวณเซี่ยงไฮ้ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮั่นมณฑลเจ้อเจียงและใช้ภาษาอู๋เป็นภาษาถิ่น 

ยิ่งไปกว่านั้นด้านการท่องเที่ยวของเมืองเซี่ยงไฮ้มีการเจริญโตไปอย่างมากเพราะว่าเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก 

ปัจจุบันนี้เซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก และในปี2020ทางจีนจะให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศและศูฯย์กลางขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ในปี 2563 เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพของ World Expo 2010อีกด้วย

>>  เซี่ยงไฮ้ (Shanghai上海 )

ทุนจีน 2020


>>  เซี่ยงไฮ้ (Shanghai上海 )University of Shanghai for Science and Technology มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความสำคัญมากในเซี่ยงไฮ้ โดยนอกจากจะมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมแล้ว ยังเน้นด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์และวรรณคดีฯ อีกด้วย ซึ่งมหาลัยแห่งนี้มีประวัติยาวนานถึง 112 ปี


ต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ มาจากมหาวิทยาลัย Hu jiang ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2449 และมหาวิทยาลัยแพทย์ Yi dingซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2450  นับว่าเป็นเวลากว่า100 ปีที่ได้ฝึกอบรมสร้างบุคลากรที่ยอดเยี่ยมให้กับประเทศชาติและสังคมมากกว่า 100,000 คน 


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยอยู่ไม่กี่แห่ง  มีวิทยาเขตอยู่ที่ถนน Jungong ตั้งอยู่ระหว่าง Central Line และ แม่น้ำHuangpu ติดกับย่านวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย Wujiaochang    ส่วนอีกวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ถนน Fuxing อยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองและ ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศทางวัฒนธรรม ล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวและผนังสีแดง ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ด้วย อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในมหาลัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่มากๆ
ขอบเขตของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ถึงราวๆ 25,000 คน ซึ่งก็มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง17,000 กว่าคน และนักศึกษาระดับบัณฑิตมากกว่า 7,500 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาเอกชั้นสูง 8 หลักสูตร และศึกษาวิจัยปริญญาเอก  4 แห่ง ปริญญาโทชั้นสูง 27 สาขาวิชา และมีหลักสูตรปริญญาโท 11 หมวดหมู่
ทุนจีน 2020,ทุน เรียน ต่อ จีน

คณาจารย์
โรงเรียนมีคณาจารย์ที่มากความสามรถ ปัจจุบันเรามีครูถึง 1703คน ซึ่งรวมถึงอาจารย์สอนในระดับชั้นกลางถึงขั้นสูงมากถึง741ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชันปริญญาเอกมีมากถึง186ท่าน อาจารย์ระดับชั้นปริญญาโท926 และมีอาจารย์สอนระดับชั้นปริญญาเอกมากถึง996

โรงเรียนแห่งนี้ถือได้ว่าติดอันดับ28ของประเทศเลยในตอนนี้  และเป็นยังติดอันดับที่78ของจังหวัดอีกด้วย หลายปีที่ผ่านมานี้ มหาลัยได้มีวิธีการผลักดันนักศึกษาที่มีความรู้ความสามรถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มแข็งขันด้านวิชาการระหว่างประเทศและ สร้างบุคคลากรให้เป็นที่ต้องการของประเทศ

ทุน เรียน ต่อ จีน--ทุนจีน 2020สภาพแวดล้อมในบริเวณมหาวิทยาลัย


ทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technologyชีวิตในรั้วมหาลัย 


สภาพแวดล้อมในหอพัก


ทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technologyทุนจีน 2020  University of Shanghai for Science and Technologyขั้นตอนการสมัคร


ระยะเวลายื่นใบสมัคร :
ภาคเรียนที่ 1  (ภาคฤดูใบไม้ร่วง):15 มีนาคม - 15 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2     (ภาคฤดูใบไม้ผลิ)  :15 ตุลาคม - 15 มกราคม


ขั้นตอนการสมัคร :
① ผู้สมัครออนไลน์ส่งเอกสารการสมัครไปที่ LIFP Thailand Center。
② ภายหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารการสมัครและเอกสารมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำหนังสือ  "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน" “แบบฟอร์มขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อประเทศจีน (JW202 / 201) ”  และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายในสองสัปดาห์ .
③ ผู้สมัครนำเอกสารตามข้อ ② ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตจีน  ระยะเวลาศึกษามากกว่า 180 วันต้องขอวีซ่าประเภท X1 กรณีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 180 วันยื่นขอวีซ่าประเภท X2    หากมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้บริการข้อมูล  http://cs.mfa.gov.cn/
④  นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุแจ้งไว้ใน "Admission Notice หนังสือแจ้งการเข้าเรียน"  ไม่อนุญาตให้มาถึงล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้  กรณีมาช้ากว่ากำหนดเวลาที่แจ้ง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และเลื่อนออกไปในภาคการศึกษาถัดไปหรือปีหน้า


ทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc