มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของปักกิ่ง,มีทั้งปริญญาตรีและโท,ทุนฟรีค่าเทอม

มีทั้งภาคภาษาจีนและภาคอินเตอร์、อายุไม่เกิน 30 ปี
ฟรีค่าเทอม
ค่าที่พัก (ห้องคู่ )12000 หยวนต่อปี
 • ปริญญาตรี:HSK4 (≥180)
 • ปริญญาโท:HSK5 (≥180)
 • เกรด 3.0 ขึ้นไป
 
คณะปริญญาตรี (ภาคจีน):

 • บริหารธุรกิจ 
 • การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้า
 • การจัดการทางการเงิน
 • การบัญชี
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
 • การสื่อสารศึกษา
 • เครือข่ายและสื่อใหม่
 • การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพลังงานใหม่
 • วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และแอปพลิเคชัน

 
คณะปริญญาโท (ภาคจีน):
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์
 • ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องจักร (หุ่นยนต์และการควบคุมอัจฉริยะ)
 • วิศวกรรมโลจิสติกและการจัดการ
 • ข่าวสารและการสื่อสาร
 
ทุนเรียนต่อจีน2565-ทุนเรียนต่อจีน 2022 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc