ทุนการศึกษาเต็มจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในฉงชิ่ง มหาวิทยาลัยติดtop 35ของจีน และ อยู่ในโครงการ"985+211" ในประเทศจีน มหาวิทยาลัยมีเงินทุนที่แข็งแกร่งและการสอนคุณภาพสูง

 ทุนการศึกษา:
 S1: ฟรี ค่าเล่าเรียน + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ (ระดับปริญญาตรี 1,500 หยวน/เดือน, ปริญญาโท 1800 หยวน/เดือน, ปริญญาเอก 2200 หยวน/เดือน)
 S2: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ (4000-6000 หยวน/ปีสำหรับปริญญาตรี, 7000-9000 หยวน/ปีสำหรับปริญญาโท)
 S3 (โท/เอก): ฟรี ค่าเล่าเรียน + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ (ปริญญาโท 3000 หยวน/เดือน, ปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน)


 ข้อกำหนด:
 ภาคภาษาจีน: ระดับปริญญาตรี HSK 4-180 ขึ้น  บางคณะ HSK  5 ขึ้นไป
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 ภาคภาษาอังกฤษ: IELTS 6.0 ขึ้นไป/TOEFL 80 ขึ้นไป

 ค่าสมัคร 400 หยวน

คณะระดับปริญญาตรี (ภาษาจีน): 

 • การสอนภาษาจีน
 • บริหารธุรกิจ 
 • การบัญชี 
 • การตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 • การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์พลังงาน
 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
 • การบริหาร
 • การจัดการเมือง
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยุและโทรทัศน์ 
 •  กฎหมาย
 • จิตรกรรม
 • การออกแบบ
 • ดนตรี
 • การเต้นรำ
 • การแสดง
 • ศิลปะการดำเนินรายการวิทยุ
 • ผู้กำกับวิทยุและโทรทัศน์
 • วิทยาการหุ่นยนต์
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • ระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมโลจิสติก
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • การบินและอวกาศ
 • สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • การจัดการวิศวกรรม
 • การจัดการทางการเงิน
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • เคมีประยุกต์
 • วิศวกรรมการแพทย์


ปริญญาโท (ภาษาจีน)

 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • การสอนภาษาจีน
 • การศึกษา
 • การออกแบบ
 • วิจิตรศิลป์
 • ดนตรี
 • ละครและภาพยนตร์
 • ภาพยนตร์
 • วิทยุและโทรทัศน์
 • ประวัติศาสตร์จีน
 • ปรัชญา
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการธุรกิจ
 • ข่าวและการสื่อสาร
 • กฎหมาย
 • คณิตศาสตร์
 • สถิติ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
 • กลศาสตร์
 • สถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรม
 • การจัดการวิศวกรรม
 • วิศวกรรมออปติก
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
 • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เคมี
 • เครื่องจักร
 • พลังงานและพลังงาน
 • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมโลหการ
 • สถาปัตยกรรม
 • การวางผังเมืองและชนบท
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • วิศวกรรมโยธา
 • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทางวิศวกรรม
 • วิศวกรรมแสง
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc