ทุนเรียนต่อจีน

มหาวิทยาลัยสำคัญ  "211 Project" ของเฉิงตู เป็นมหาวิทยาลัย"Double First Class" ของจีน

 มหาวิทยาลัยมี 3 วิทยาเขต: เฉิงตู หยาอัน และตูเจียงเอี้ยน  คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษสอนในวิทยาเขตเฉิงตูซึ่งอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า 2.6 กม. อาหารและแหล่งช้อปปิ้งโดยรอบสะดวกมาก


เมือง: เฉิงตู
ภาษาที่สอน: อังกฤษ
ประเภท: ปริญญาตรี
คณะ: เศรษฐศาสตร์การข้าระหว่างประเทศ
ข้อกำหนด:  IELTS 5.5 หรือ TOEFL 60
ทุน: A: ค่าเล่าเรียนฟรี + ที่พักฟรี + ค่าครองชีพ 6900 หยวนต่อปี
     B: ฟรีค่าเล่าเรียน
     C: ฟรีค่าเรียน 50-80% 


ค่าเล่าเรียน: 12,000 หยวน / ปี,

ค่าที่พัก: 1100 หยวน / ปี (ห้องสำหรับสี่ท่าน, ห้องน้ำในตัว)

ค่าสมัคร 600 หยวน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ:

1) ประกัน: 800 หยวน/ปี 

2) ใบอนุญาตอยู่ที่จีน: 400 หยวน/ปี

3) ค่าตรวจสุขภาพ: ประมาณ 500 หยวน

4) ค่าหนังสือ: ประมาณ 700 หยวน

เวลาสมัคร: 30 มกราคม 2022 ถึง 30 พฤษภาคม 2022 สัมภาษณ์ และ ผลการสมัครประมาณเดือนมิถุนายน

ทุนเรียนต่อจีน

ทุนเรียนต่อจีน

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc