ทุนเรียนต่อจีน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลอันฮุย มีค่าครองชีพรายเดือน, ไม่มี HSK สามารถยื่นทุน 1+4 ได้

มหาวิทยาลัยสร้างวินัยระดับโลก และมหาวิทยาลัยสำคัญของ "โครงการ 211" ของจีน ตั้งอยู่ในเหอเฟย เมืองหลวงของมณฑลอันฮุย จังหวัดที่มีอัตราการสมัครทุนการศึกษาสูง โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหอเฟย ห่างจากโรงเรียนถึงสถานีรถไฟใต้ดิน 367 เมตร การคมนาคมและชีวิตสะดวกมาก.

เมือง:เหอเฝย์
ภาษาที่ใช้สอน:ภาษาจีน
ระดับปริญญา:ปริญญาตรี/ปริญญาโท,ปริญญาตรี 1+4/ปริญญาโท1+3
คุณสมบัติ:GPA 3.0 ขึ้นไป


รายละเอียดทุน:
ทุนปริญญาตรี:A ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ 1000 หยวนต่อเดือน (HSK4 240 คะแนน)
                        B  ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ 500 หยวนต่อเดือน(HSK4 220 คะแนน)
ทุน LIFP 1+4: ปรับภาษา 1 ปี(ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก)
                        หลังจากสอบ  HSK4 ได้ 220-240,สามารถยื่นของปริญญาตรีต่อได้。
ทุนปริญญาโท:A ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ  1500 หยวนต่อเดือน (HSK5 220 คะแนน)
                       B ฟรีค่าเทอม+ค่าครองชีพ1200 หยวนต่อเดือน (HSK5 210 คะแนน)
ทุน LIFP  1+3: ปรับภาษา 1 ปี(ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก)
                        หลังจากสอบ  HSK5 ได้ 210-220,สามารถยื่นของปริญญาโทต่อได้

ค่าที่พัก:7500 หยวนต่อปี(ห้องพักสองคน,มีห้องน้ำส่วนตัว)   
ค่าสมัคร:400 หยวน

ทุนเรียนต่อจีน

คณะปริญญาตรี:

 • การแสดงดนตรี
 • มัคคุเทศก์ภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • การแสดง
 • การออกแบบ
 • ภาพวาด
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • การศึกษาระดับนานาชาติของจีน
 • วารสารศาสตร์
 • อินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่
 • การออกอากาศและโทรทัศน์
 • สารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •  ฟิสิกส์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สถิติ
 • ประยุกต์
 • จิตวิทยาศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 • การจัดการการบริหาร
 • การตลาด
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบอัตโนมัติ
 • วิทยาการหุ่นยนต์
 • อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ วิศวกรรม
 • เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์ 
 • กฎหมายคณะปริญญาโท:

 • ดนตรี
 • วิจิตรศิลป์
 • การออกแบบงานศิลปะ
 • ละครและภาพยนตร์ศึกษา
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • สุนทรียศาสตร์
 • วารสารศาสตร์และการสื่อสาร
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
 • การศึกษานานาชาติของจีน
 • วรรณคดีจีน
 • สถิติ
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สถิติประยุกต์
 • ภาษีอากร
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การเงิน
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการองค์กร
 • การบริหารรัฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทางเทคนิคและการจัดการ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมควบคุม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • กฎหมายระหว่างประเทศ

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc