ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 1+4 Taiyuan

ทุนเรียนต่อจีน  ป.ตรี 1+4  Taiyuan 

มหาวิทยาลัยหลัก “211 Project” ในไท่หยวน เมืองหลวงของมณฑลซานซี เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสู่ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชาติสามแห่งแรกของจีนและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชาติ “ดับเบิ้ลเฟิร์ส”  หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา วรรณกรรม การจัดการ และสาขาวิชาอื่นๆ ด้วยคุณภาพการสอนสูงและทุนการศึกษาที่เต็มเปี่ยม


อันดับมหาวิทยาลัย:
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 401-450
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ARWU 501-600
ARWU จีนแผ่นดินใหญ่ อันดับ 73-88
 ( อ้างอิงจากการจัดอันดับโลกโดย QS: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 208 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 252 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 561-570)


ทุนการศึกษา1+4ปริญญาตรี(ไม่มี HSK ก็สามารถสมัครได้):
เรียนปรับภาษาจีนก่อน 1 ปี:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก(หลังจากสอบผ่านการปรับภาษา 1 ปี,จะได้รับรางวัลเป็นเงิน 4800 หยวน)
หลักสูตรเรียนป.ตรี 4 ปี:
   ประเภท A:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 10200หยวนต่อปี
   ประเภท B:ฟรีค่าเรียน+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 5200 หยวนต่อปี


* นักเรียนที่ได้ HSK4 200 คะแนนขึ้นไป สามารถเข้าเรียนปี 1 ได้เลย
* ค่าครองชีพจ่ายเป็นเวลา 10 เดือน แต่ละเดือนจ่ายสูงสุด 1500 หยวน


เมือง: ไท่หยวน(Taiyuan 太原)
ไท่หยวนเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักของจีน ไท่หยวนเป็นเมืองหลวงหรือเมืองหลวงชั่วคราวของราชวงศ์ต่างๆ ในประเทศจีนตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 1+4 Taiyuan

ไท่หยวนตั้งอยู่ในใจกลางของมณฑลซานซี โดยมีแม่น้ำเฟินไหลผ่านใจกลางเมืองไท่หยวนยังเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งปรากฏอยู่ใน 500 เมืองชั้นนำของโลกโดยผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ติดตามโดยดัชนีธรรมชาติและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน มหาวิทยาลัยที่สำคัญในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยชานซีและมหาวิทยาลัยเหนือของจีน. (ไท่หยวนห่างจากเมืองปักกิ่งแค่ 1ชม.ครึ่งเท่านั้น โดยการนั่งรถไฟความเร็วสูง )

 ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 1+4 Taiyuan

ภาษาที่สอน: ภาษาจีน 
ประเภทปริญญา: ระดับปริญญาตรี, 1+4ป.ตรี, ปริญญาโท, 1+3 ป.โท
ข้อกำหนดระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท: HSK4 -200 คะแนนขึ้นไป, GPA3.0 ขึ้นไป
คำอธิบาย HSK: ผู้ที่ไม่สามารถสอบ HSK4 ได้เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด สามารถสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนออนไลน์ (แบบทดสอบข้อเขียน + แบบทดสอบปากเปล่า) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน ฝ่ายรับสมัครจะใช้คะแนนนี้เป็นคะแนนเทียบเท่าใบรับรองการรับเข้าเรียนระดับ HSK4 และความสามารถทางภาษาจีน หลังจากนั้น สอบ HSK ระดับ 4 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน


รายละเอียดค่าใช้จ่าย:
ค่าเทอม:เรียนภาษา 8000 หยวนต่อปี,ปริญญาตรี 15000 หยวนต่อปี,ปริญญาโท 18000 หยวนต่อปี
ค่าที่พัก:ห้องคู่ 4800 หยวนต่อปี,ห้องสามคน 3000 หยวนต่อปี


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:
ค่าสมัคร:600 หยวน
ค่ามัดจำหอพัก 500  หยวน
ค่าประกัน 800 หยวนต่อปี
ค่าตรวจร่างกาย 415 หยวน
ค่าต่อวีซ่าระยะยาว 800  หยวนต่อปี


 คณะปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, การสอนภาษาจีน, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธา


 ปริญญาโท: วิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งทอและวิศวกรรม
ระยะเวลาสมัคร:10 มกราคม 2022 ถึง 30 พฤษภาคม 2022


ข้อกำหนดในการสมัครปริญญาตรี:

1、จบ ม.ปลาย,อายุไม่เกิน 25 ปี , สุขภาพดี
2、มีพาสปอร์ตและวีซ่า
3、เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป,หลักสูตรปรับภาษาไม่ต้องมี HSK ,แต่ถ้าปริญญาตรีจำเป็นต้องมี HSK4 200 คะแนนขึ้นไป
4、ไม่มีประวัติที่ไม่ดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม


หลักฐานการสมัคร

 1. พาสปอร์ต;
 2. ใบรับรองจบการศึกษา;
 3. Transcript;
 4. แบบฟอร์มใบสมัคร,เรซูเม่ (สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ LIFP);
 5. มีจดหมายแนะนำจากครู 2 ฉบับ;
 6. Bank statement (ไม่น้อยกว่า 30000 หยวน หรือ 4300 ดอลลาร์สหรัฐ);
 7. ใบตรวจสุขภาพ;
 8. หนังสือรับรองความประพฤติ;
 9. ใบวัดระดับภาษา(HSK 4 ,หลักสูตร1+4ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน)


ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc