ทุนเรียนต่อจีน ป.โท University of Shanghai for Science and Technology


ทุนเรียนต่อจีน ป.โท University of Shanghai for Science and Technology

1、 เมืองฉางชา:ทุนมหาวิทยาลัย University of Shanghai for Science and Technology

ความต้องการในการยื่นทุน :HSK4-200~220

ทุนการศึกษา:ค่าเล่าเรียนสี่ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ค่าลงทะเบียน เรียนเพิ่มเติม หรือเรียนภาษา :400หยวน
เรียนชั้นปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท:800หยวน
ประกันต่อปี:ประมาณ600หยวน
ค่าอุปกรณ์เล่าเรียน:ประมาณ800หยวน
ค่าหอพักต่อปี:ประมาณ18,000หยวน
ค่าอาหารต่อปี:ทุกเดือน เดือนละ800-1,000หยวน

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท University of Shanghai for Science and Technology


2、 เมืองซีอาน:มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (NPU)

ทุนเรียนต่อจีน ป.โทNorthwestern Polytechnical University

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Northwestern Polytechnical University


ทุนการศึกษา
1   ทุนของมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (NPU) โดยตรง
     ทุนเต็มจำนวน :ฟรีค่าเทอมเต็มจำนวน
     ทุน 50% :ฟรีค่าเทอม 50% 
2、ทุนรัฐบาลมณฑส่านซี(ให้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันของ NPU เท่านั้น)
ทุนการศึกษา Alumna Wu Yajun(ให้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันของ NPU เท่านั้น)3、มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่  5000 - 10000 หยวน


ค่าเล่าเรียน 
หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ:22000 หยวนต่อปี
หลักสูตรสอนเป็นภาษาจีน:20000 หยวนต่อปี
ค่าประกันอุบัติเหตุ :800 หยวนต่อปี
ค่าหอพัก:600-1600 หยวนต่อปี
ค่าตรวจสุขภาพ:700 หยวน
ค่าครองชีพส่วนตัว:ประมาณ 1000  หยวนต่อปี 


เงื่อนไขการยื่นขอทุนการศึกษา
1)หลักสูตรสอนเป็นภาษาจีน:HSK ระดับ 4 (200 คะแนนขึ้นไป) และ HSKK (ระดับกลางขึ้นไป)

2)หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ:IELTS 5.5 ขึ้นไป TOEFL 75 ขึ้นไป SAT 1150 ขึ้นไป PTE ระดับ 55 ขึ้นไป, Cambridge International A หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ B ขึ้นไป หรือ Cambridge International A-level ภาษาอังกฤษระดับ B ขึ้นไป(สาขาที่แตกต่างกัน เงื่อนไขข้อกำหนดของระดับภาษาที่ต้องการแตกต่างกัน)

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Northwestern Polytechnical University

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Northwestern Polytechnical University3、 เมืองฉางชา:ทุนมหาวิทยาลัย Zhongnan University

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Zhongnan Universityทุนเรียนต่อจีน ป.โท Zhongnan University

1)ระยะเวลาการสมัคร : ยังไม่ประกาศ
2)รายละเอียดทุน:รวมค่าเรียน, ค่าที่พัก , ค่าประกันและค่าครองชีพส่วนตัว (ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน , ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)。
3)เงื่อนไขการยื่นทุน
   ปริญญาโท:ต้องมีใบจบปริญญาตรีจากทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษา, อายุไม่เกิน 35 ปี.
   ปริญญาเอก : ต้องมีใบจบปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษา, อายุไม่เกิน 40 ปี.
   ไม่มีประวัติอาญชากรรม, สุขภาพแข็งแรง, มีคะแนนในเกณฑ์ดี.
   หลักสูตรสอนเป็นภาษาจีน:HSK4 220 คะแนนขึ้นไป.
   หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ : คะแนน Ielts 6 ขึ้นไป หรือ คะแนน TOEFL 85 คะแนนขึ้นไป.
4)  ประเภทของทุน
ทุนปริญญาโทและเอกเกาเสี้ยว
แบ่งเป็น:ปริญญาเอกและปริญญาโท
คณะภาภาษาจีนที่เปิดรับ:วิศวกรรมการก่อสร้าง、วิศวกรรมคมนาคม。
คณะภาษาอังกฤษที่เปิดรับ:การแพทย์、พยาบาล、สุขอนามัย、ชีววิทยา、ทันตแพทย์
ทุนเส้นทางสายไหม
แบ่งเป็น:ปริญญาเอกและปริญญาโท

คณะที่เปิดรับภาคภาษาอังกฤษ:วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์、วิศวกรรมศาสตร์、คณิตศาสตร์、วิศวกรรมไฟฟ้า。

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Zhongnan University

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Zhongnan University


4、ทุนมหาวิทยาลัย  Southwestern University of Fincance and Economics

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Southwestern University of Fincance and Economics

1)ระยะเวลาการสมัคร : ยังไม่ประกาศ
2)รายละเอียดทุน:รวมค่าเรียน, ค่าที่พัก , ค่าประกันและค่าครองชีพส่วนตัว (ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน , ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน)。
 ระยะเวลาการเรียน:ปริญญาโท:2-3 ปี
         ปริญญาเอก:3-4 ปี
3)ประเภทของทุน: “ทุนปริญญาโทเกาเสี้ยว”、 “ทุนเส้นทางสายไหม”
4)เงื่อนไขของการยื่นทุน
ร่างกายแข็งแรง,คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ;
   ปริญญาโท:ต้องมีใบจบปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษา,อายุ 18-35 ปี。

   ปริญญาเอก:ต้องมีใบจบปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษา,อายู 18-40 ปี。

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท Southwestern University of Fincance and Economics


เงื่อนไขของหลักสูตรภาษาจีน
(1) คะแนน HSK ระดับ 5,ทุกส่วนจะต้องคะแนนเกิน 60 ขึ้นไป,สามารถเข้าเรียนคณะที่ต้องการได้เลย。
(2)คะแนน HSK ระดับ 3,ทุกส่วนจะต้องคะแนนเกิน 60 ขึ้นไป,สามารถยื่นเข้าเรียนปรับภาษาได้หนึ่งปี。ภายในเวลาหนึ่งปีนักเรียนจะต้องสอบคะแนน HSK 5 ให้ผ่านตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้,และแต่ละส่วนก็จะต้องมีคะแนนเกิน 60,ถ้าไม่สามารถสอบผ่านได้ก็จะถูกยกเลิกทุนจากมหาวิทยาลัยในทันที。


 เงื่อนไขหลักสูตรภาษาอังกฤษ:
(1)สำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษนั้นจะไม่ต้องทำการยื่นใบคะแนนวัดระดับภาษา;

(2)ถ้าไม่ใช่นั้นจะต้องยื่นคะแนนTOEFLหรือIELTS เงื่อนไข IELTS 6.5ขี้นไป หรือ TOEFL 95 คะแนนขึ้นไป。


5、ทุนมหาวิทยาลัย  China University of Petroleum

เมือง : ชิงเต่า ประเทศจีนQingdao 青岛

GPA≥4   HSK≥240   :ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก  และได้รับเงินใช้จ่ายอีก 10,000 หยวนต่อปี (โดยแบ่งจ่ายเป็น 10เดือน@ละ 1,000 หยวน)
GPA≥3.5  HSK≥240   :ฟรีค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก 
GPA≥3  HSK≥220   :ฟรีค่าเล่าเรียน
GPA≥มู2.5  HSK≥220  :ฟรีค่าเล่าเรียนมูลค่าครึ่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท China University of Petroleum

ทุนเรียนต่อจีน ป.โท China University of Petroleumทุนเรียนต่อจีน2564-ทุนเรียนต่อจีน 2021 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2020-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน 2020-ทุนcsc