LIFP ใบตอบรับทุน Tianjin University- ทุนเรียนต่อจีน

LIFP ใบตอบรับทุน Tianjin University, ทุนประเภท B ได้รับทุนจำนวน 20,000 หยวน. Tianjin University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ 10 ของจีน ตั้งอยู่ใน Tianjin ซึ่งเป็นเขตเทศบาลที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและมีบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

LIFP ใบตอบรับทุน Tianjin University- ทุนเรียนต่อจีน LIFP ใบตอบรับทุน Tianjin University- ทุนเรียนต่อจีน


เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)