ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai 

ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai นักเรียนสองคนได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภท B (4 ปี)  ค่าเล่าเรียนฟรี + ประกันภัยแบบครอบคลุมฟรี ทุนจะพิจารณาทุกปี  การแข่งขันชิงทุนการศึกษาในเซี่ยงไฮ้นั้นสูงมาก แนะนำให้นักเรียนที่ต้องการเรียนที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2024 เตรียมตัวล่วงหน้า สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ LIFP เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะสำหรับทุนการศึกษาเซี่ยงไฮ้

ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai  ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai  ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai  ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai  ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai  ทุนการศึกษาของ LIFP เมือง Shanghai

เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)