อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนคณะบริหารธุรกิจ

ผู้คนจำนวนมากที่ศึกษาในประเทศจีนต้องการเลือกวิชาเอกการจัดการธุรกิจ แต่พวกเขาไม่รู้วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยดังนั้นอาจารย์ของ LIFP จึงได้จัดอันดับและนำเสนอเนื้อหาวิชาเอกการจัดการธุรกิจของจีนมาดูกัน!


ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจหลักของการจัดการธุรกิจและหลักสูตรหลัก:
บริหารธุรกิจ (อังกฤษ: Industry & Business Administration) เป็นวินัยที่ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการทั่วไปในการจัดการเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการพฤติกรรมภายใน สองด้าน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรอยู่รอดและพัฒนาโดยการใช้วิธีการและวิธีการของการจัดการที่ทันสมัยตามทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการเศรษฐศาสตร์และบัญชี

อันดับมหาลัยจีน 2020:

1、清华大学 Tsinghua University
Tsinghua Universityก่อตั้งขึ้นในปี 1911 เรียกสั้น ๆ ว่า "ชิงหัว" ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนบริหารงานโดยตรงโดยรองรัฐมนตรีระดับรัฐบาลกลางและมีรายชื่ออยู่ใน "211 Project", "985 Project" และ "Double First Class" "แผน Everest", "2011 Plan", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรที่ยอดเยี่ยม", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมความสามารถทางกฎหมายที่ยอดเยี่ยม", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ยอดเยี่ยม", สำหรับพันธมิตรทั้งเก้าโรงเรียน, สมาคมวิจัยมหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออก, Pacific Rim University สมาชิกของพันธมิตรพันธมิตรมหาวิทยาลัยในเอเชีย, Tsinghua University - Cambridge University - MIT

Tsinghua University
2、北京大学 Peking University
Peking University จะมีชื่อย่อว่า "เป่ยต้า" อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับการจัดการโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการกลางและอยู่ในอันดับที่ "211 Project", "985 Project", "World Class University and Class Subject" Peking University ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เมื่อมีการปฏิรูปขบวนการปฏิรูป แต่เดิมเป็นที่รู้จักในนาม Peking University Hall เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศจีนสมัยใหม่ในตอนต้นของการก่อตั้งเป็นสถาบันการบริหารการศึกษาที่สูงที่สุดของประเทศ มันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติปักกิ่งในปี 19123、Renmin University of China中国人民大学 
Renmin University of China, จะมีชื่อย่อว่า "เหรินต้า",จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและบริหารโดยรัฐบาลกลางโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการและปักกิ่งได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นหนึ่งในกลุ่ม "ชั้นหนึ่ง" (Class A), "211 โครงการ", "โครงการ 985" , สำหรับพันธมิตรมหาวิทยาลัยโลก, เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมการศึกษานานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก, มหาวิทยาลัยพันธมิตรปักกิ่ง - ฮ่องกง, เลือก "111 แผน", "2011 แผน", แผนการศึกษาและฝึกอบรมความสามารถทางกฎหมายที่โดดเด่น, การศึกษาพิเศษ การสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับสูงการวิจัยทางวิศวกรรมและโครงการฝึกหัดใหม่และทุนรัฐบาลจีนสำหรับการรับนักเรียนต่างชาติในประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ครอบคลุมโดยอิงจากมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดของ "สาธารณรัฐประชาชนจีน" ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับสูงสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4、东北财经大学 Dongbei University of Finance & Economics
Dongbei University of Finance & Economics เรียกสั้นๆว่า“ตงฉาย”,ตั้งอยู่ในเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การก่อสร้างร่วมกันของกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลประชาชนมณฑลเหลียวหนิง บรรพบุรุษของ Dongcai คือมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ตงเป่ยซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี 1952 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ของตงเป่ยในปี 1985 ในปี 1985 ในปี 2010 มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ของตงเป่ยถูกเลือกให้เป็นโครงการ กระทรวงและรัฐบาลประชาชนของมณฑลเหลียวหนิงลงนามข้อตกลงในการเป็นมหาวิทยาลัยร่วมของจังหวัดในเดือนสิงหาคม 2012 มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ตงเป่ยได้กลายเป็น "แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา" โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมในมหาวิทยาลัย
5、西安交通大学  Xi’an Jiaotong University
Xi’an Jiaotong university,เรียกสั้นๆว่า“ซีอานเจียวต้า”,ตั้งอยู่ในเมืองหลวงโบราณของซีอานเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการก่อสร้างที่สำคัญใน "แผนห้าปีที่เจ็ด" และ "แผนห้าปีที่แปด" แห่งชาติ "หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยแรกที่มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างได้รับการพิจารณาจากรัฐว่าเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยมีเป้าหมายในการสร้างมหาวิทยาลัยระดับสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลก
6、南京大学 Nanjing University
Nanjing University,เรียกสั้นๆว่า“หนานต้า”,เป็นมหาวิทยาลัยหลักของชาติภายใต้การควบคุมโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางเป็นมหาวิทยาลัยชุดแรกของ "211 Project" และ "985 Project" ชุดแรกของ "Everest Plan", "111 Plan", "2011 Plan", " "แผนความเป็นเลิศ" ดำเนินการมหาวิทยาลัยและยังเป็นสมาชิกของ Nine Schools Alliance, สมาคมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจีน, พันธมิตร Pacific Pacific University, พันธมิตรวิชาการศตวรรษที่ 21 และสมาคมมหาวิทยาลัยวิจัยเอเชียตะวันออก


7、南开大学 Nankai University
Nankai University,เรียกสั้นๆว่า  หนานไค,เริ่มต้นในปี 1904 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1919 เป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรก่อตั้งโดย Yan Xiu และ Zhang Boling ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาและการประหยัดประเทศ ในปี 1937 วิทยาเขตถูกทิ้งระเบิดโดยการบุกจีนของญี่ปุ่นโรงเรียนย้ายไปทางทิศใต้และร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหวาในฉางชาหูหนานมหาวิทยาลัยฉางชาแห่งชาติจัดขึ้นในปี 1938 ถูกย้ายไปที่คุนหมิงมณฑลยูนนาน การฟื้นฟูและความเจริญรุ่งเรืองของชาติทำให้การมีส่วนร่วมที่ลบไม่ออกและสำคัญ ในปี 1946 เขากลับไปที่เทียนจินเพื่อกลับไปโรงเรียนและเปลี่ยนเป็นชาติ หลังจากก่อตั้ง New China แล้วมันได้ผ่านการปรับตัวของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและกลายเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับศิลปะและวิทยาศาสตร์แบบเสรี


8、厦门大学 Xiamen University
Xiamen University,เรียกสั้นๆว่า เซี๊ยะต้า,เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการมณฑลฝูเจี้ยนและเมืองเซียะเหมิน เลือกเป็น "แผน 111", "แผนเอเวอเรสต์", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรที่ยอดเยี่ยม", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมความสามารถทางกฎหมายที่ยอดเยี่ยม", "แผนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ที่ยอดเยี่ยม", หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยการก่อสร้างแห่งชาติ รองรัฐมนตรีโรงเรียนมัธยม


9、中山大学  Sun Yat-sen University

Sun Yat-sen University,เรียกสั้นๆว่า“จงต้า”,ก่อตั้งขึ้นโดยนายซุนยัตเซ็นซึ่งมีประเพณีสืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปีและเป็นศูนย์สำคัญสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุนการศึกษาทางวัฒนธรรมและการฝึกอบรมผู้มีความสามารถในภาคใต้ของจีน มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการและมณฑลกวางตุ้งเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติภายใต้ "985 โครงการ" และ "211 โครงการ" นอกจากนี้ยังเป็น "แผนเอเวอเรสต์", "111 แผน" และ "แผนการศึกษา "," แผนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ที่ยอดเยี่ยม "การดำเนินงานของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

10、上海交通大学 Shanghai Jiaotong University
Shanghai Jiaotong University,เรียกสั้นๆว่า“ช่างไห่เจียวต้า”,ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้เทศบาลโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของ "การสังเคราะห์การวิจัยและความเป็นสากล" โดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมกับเซี่ยงไฮ้ "แผนเอเวอเรสต์", "111 แผน", "2011 แผน", "แผนการฝึกอบรมการศึกษาแพทย์ที่ยอดเยี่ยม", "แผนการฝึกอบรมการศึกษาความสามารถทางกฎหมายที่ยอดเยี่ยม", "แผนการฝึกอบรมการศึกษาวิศวกรที่ยอดเยี่ยม", "แผนการฝึกอบรมการศึกษา”


นอกจาก 10 มหาวิทยาลัยนี้แล้ว,คณะบริหารธุรกิจของ

Shanghai University of Finance and Economics,

Zhejiang University

Chang'an University

Southwestern University of Finance and Economics

South China University of Technology

Shandong University of Finance and Economics

Northwestern Polytechnical University

การจัดอันดับยังถือสูงมากและยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ