จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันและความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองแห่งชาติได้ปรับการประกาศการเข้าประเทศชั่วคราวของชาวต่างชาติที่มีวีซ่าจีนหรือวีซ่าที่ถูกต้อง ใบอนุญาตผู้พำนักออกเมื่อ 26 มีนาคม 2020。


ตั้งแต่เวลา 0:00 น. ในวันที่ 28 กันยายน 2020 พลเมืองต่างประเทศที่มีใบอนุญาตพํานักอาศัยในจีนที่ถูกต้องสําหรับการทํางาน, กิจการส่วนตัวและการรวมตัวสามารถเข้าสู่ประเทศจีนโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ หากใบอนุญาตพํานักสามประเภทข้างต้นที่ถือโดยชาวต่างชาติหมดอายุหลังเที่ยงคืนในวันที่ 28 มีนาคม 2020 ผู้ถือสามารถนําเสนอใบอนุญาตพํานักที่หมดอายุและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตจีนและสถานกงสุลเพื่อยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้อง การมาเยือนของผู้ถือในประเทศจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บุคลากรดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดควรปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันโรคระบาดและการควบคุมของจีน。

มาตรการอื่นๆในประกาศที่ออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยที่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจีนจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและฟื้นฟูการสื่อสารระหว่างประชาชนอย่างเป็นระเบียบ。

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน.

หลังจากรอคอยมานานในที่สุดเราก็ได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเปิดพรมแดน.

น่าเสียดายที่นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า S ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศจีนได้.

เราหวังว่าจะสามารถควบคุม COVID-19 ได้ดีขึ้น และนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่าศึกษาจะสามารถเดินทางกลับประเทศจีนได้ในไม่ช้า.

สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะสอนออนไลน์.

สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ขณะนี้มีทุนการศึกษาใหม่สำหรับฤดูใบไม้ผลิปี 2021 แล้ว
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน.