มีนักเรียนหลายคนที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแบบระยะสั้น,แต่ไม่มีพื้นฐาน,ดังนั้นจึงไม่สามารถยื่นทุนได้。ทางโครงการLIFP,มีทุนเรียนภาษาหนึ่งปีมาแนะนำกัน,ไม่ต้องมีคะแนน hsk ก็สามารถยื่นได้ ,มาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง!

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี

1、เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (เมืองเฉิงตู)

รวมทุกอย่างแค่ 59000 บาท(รวมค่าเรียนหนึ่งปี、ค่าที่พัก、ค่าลงทะเบียน、ค่าหนังสือ、ค่าวีซ่า、ตั๋วเครื่องบินขาไปจีน


ชื่อสถาบัน:Sichuan Technology Business College 

(四川工商职业技术学院)


สาขาวิชาที่เปิดรับ: ภาษาจีนและวัฒนธรรม
ช่วงอายุที่เปิดรับ:อายุตั้งแต่ 18-26ปี


ช่วงเวลารับสมัคร: หมดเขต 30 มิถุนายน 2563


หลักสูตรการศึกษา: ระยะเวลาศึกษา 1 ปี 

(มีประกาศนียบัตรให้เมื่อจบการศึกษา)


ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองเมื่อเข้าศึกษาที่ประเทศจีน:

ค่าประกัน 800 หยวน
ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน
800 หยวน
ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวน


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบคะแนน (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
ใบจบการศึกษาสูงสุด (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
ใบกรอกข้อมูลผู้สมัคร (ทางโครงการมีให้)
ใบประวัติอาญชากรรม
ใบตรวจร่างกาย(ทางโครงการมีแบบฟอร์มให้)
สำเนาพาสสปอร์ต
รูปภาพ1รูป(พื้นหลังสีขาว)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวน  (Sichuan Technology Business College)

ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปแบบเต็มเวลาที่มีการเลือกสรรให้เป็นวิทยาลัยศึกษาระดับสูงในมณฑลเสฉวน.  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวนยังได้รับเลือกให้เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงในมณฑลเสฉวนและยังได้รับการรับรองคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนอีกด้วย.


2、เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน )
รวมทุกอย่างแค่ 89000 บาท(รวมค่าเรียนหนึ่งปี、ค่าที่พัก、ค่าลงทะเบียน、ค่าหนังสือ、ค่าวีซ่า、ตั๋วเครื่องบินขาไปจีน


ชื่อสถาบัน:Shaanxi University of Science & Technology  
(陕西科技大学)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร:ภาษาจีนและวัฒนธรรม
ประเภทที่เปิดรับสมัคร:เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน(มีประกาศนียบัตรให้ตอนจบการศึกษา)
ช่วงอายุที่เปิดรับสมัคร:18-25ปี
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร:30 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเริ่มเรียน:1 กันยายน 2563

หลักสูตรการศึกษา:1ปี

รายละเอียดหอพัก:1ห้อง นอน4คน ( มีห้องน้ำในตัว )
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเอง:


-   ค่าประกัน 800 หยวน


-   ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน 800 หยวน


-   ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวน


Shaanxi University of Science & Technology  (陕西科技大学)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่านซี 
   ตั้งอยู่ที่มณฑลส่านซีเป็นมหาวิทยาลัยทางตะวันตกแห่งเดียวของจีนที่เน้นด้านอุตสาหกรรมเบาลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ โดยมีสหภาพอุตสาหกรรมเบาของจีน เครือข่ายบริษัทอุตสาหกรรมเบาของจีน และ รัฐบาลมณฑลส่านซีร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา ผลงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่านซีได้ขึ้นชื่อในระดับประเทศจีน: ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อในด้านวิศกรรมการออกแบบ, สาขาวิชาที่ได้รับเลือก: มีชื่อเสียงทางด้านสาขาวิชาวิศกรรมการออกแบบ, แผนกการศึกษา: มีชื่อเสียงด้านการสอนรูปแบบ 2.0 ของวิศวกรรมการออกแบบ, เป็นมหาลัยได้รับเลือกจากประเทศเป็นชุดแรกในเรื่องของ “โครงการวิศกรรมรูปแบบใหม่” เนื้อหาเกี่ยวกับ “อินเตอร์เน็ต และ ผลิตในประเทศจีน2025” และได้เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกของสหภาพ CDIO


สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

คุณภาพและการใช้ชีวิต

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน  China  中国西安)

 หอพักและบรรยากาศโดยรอบ

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน  China  中国西安)


3、เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ฉงชิ่ง)
เมือง:ฉงชิ่ง
มหาวิทยาลัย:Chongqing University
รวมทุกอย่างแค่ 89000 บาท(รวมค่าเรียนหนึ่งปี、ค่าที่พัก、ค่าลงทะเบียน、ค่าหนังสือ、ค่าวีซ่า、ตั๋วเครื่องบินขาไปจีน)
โควต้าเรียนภาษาหนึ่งปี :10 คน
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร:20 มิถุนายน 2563
โควต้ามีจำนวนจำกัด。

ฉงชิ่ง:Chongqing University


เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นทุนได้:


1. ไม่ใช่ชาวจีน


2. ร่างกายแข็งแรง,มีคะแนนดี


3. เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน、มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ภาษาจีน


4. อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีนได้ถึง 45 ปี。  


ประวัติมหาวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการวิจัยระดับสูงภายใต้ "211 โครงการ" และ "985 โครงการ" ระดับชาตินอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติแห่งการก่อสร้างมหาวิทยาลัยระดับ Class A โรงเรียนตั้งอยู่ในฉงชิ่งซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแยงซีตั้งอยู่ในเขต Shapingba ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์。
ฉงชิ่ง:Chongqing University


ฉงชิ่ง:Chongqing University

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2472 เร็วเท่ายุค 40 มันกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย 6 วิทยาลัยศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจกฎหมายและการแพทย์ มันถูกระบุว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติในปี 1960 โรงเรียนพัฒนามนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปะการศึกษาและสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างจริงจังและส่งเสริมการพัฒนาการประสานงานของสาขาวิชาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคมปี 2000 โรงเรียนทั้งสามแห่งของมหาวิทยาลัยฉงชิ่งอดีตมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฉงชิ่งและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ฉงชิ่งถูกรวมเข้าเป็นมหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่งใหม่。

ฉงชิ่ง:Chongqing University

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc