ฉงชิ่ง:Chongqing University

เมือง:ฉงชิ่ง

มหาวิทยาลัย:Chongqing University

ประวัติมหาวิทยาลัย:

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของจีนเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการวิจัยระดับสูงภายใต้ "211 โครงการ" และ "985 โครงการ" ระดับชาตินอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติแห่งการก่อสร้างมหาวิทยาลัยระดับ Class A โรงเรียนตั้งอยู่ในฉงชิ่งซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแยงซีตั้งอยู่ในเขต Shapingba ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์。
ฉงชิ่ง:Chongqing University


ฉงชิ่ง:Chongqing University

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2472 เร็วเท่ายุค 40 มันกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย 6 วิทยาลัยศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจกฎหมายและการแพทย์ มันถูกระบุว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติในปี 1960 โรงเรียนพัฒนามนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปะการศึกษาและสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างจริงจังและส่งเสริมการพัฒนาการประสานงานของสาขาวิชาต่างๆ ในเดือนพฤษภาคมปี 2000 โรงเรียนทั้งสามแห่งของมหาวิทยาลัยฉงชิ่งอดีตมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมฉงชิ่งและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ฉงชิ่งถูกรวมเข้าเป็นมหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่งใหม่。

ฉงชิ่ง:Chongqing University


เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน