ขอทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเต็มจำนวนของปี 2563 โดยไม่มีค่านายหน้า

-- มหาวิทยาลัยของประเทศจีนจะเปิดสอนหลักสูตรเรียนล่วงหน้าที่ประเทศไทยโดยตรง
-- ความสามารถภาษาจีนไม่เพียงพอก็สามารถขอรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนล่วงหน้าได้?
-- สามารถสมัครได้ ในระยะเวลาที่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6


สมัครโครงการ เรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยประเทศจีนที่ประเทศไทย –โครงการ LIFPความฝันจะกลายเป็นจริงได้ ในวินาทีนี้

ขอทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเต็มจำนวนของปี 2563LIFP จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศจีน ซึ่งมีความมุ่งหมายในการให้นักเรียนไทยได้เรียนหลักสูตรล่วงหน้าที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ประเทศจีน


 การันตีทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศจีนเต็มจำนวน


✅ ได้รับ Pre Offer ในระหว่างที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


✅ รับสมัครครั้งแรก ( เข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีนในเดือน กันยายน 2563 )


✅ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


✅ สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนระหว่างHSK2-3 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563


✅ สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนระหว่างHSK3-4 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


✅ สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนHSK4 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


--------------------------------------------------------


หลักสูตรการเรียนล่วงหน้าทั้งหมดแบ่งเป็น ระดับ


Route A : สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
180,000 บาท 8~10 เดือนเริ่มเรียนธันวาคม 2562


Route B
:<HSK2
170,000 บาท 7~9 เดือนเริ่มเรียนมกราคม 2563


Route C
:<HSK3
160,000 บาท 6~8 เดือน เริ่มเรียนกุมภาพันธ์ 2563


Route D
:<HSK4 180
150,000 บาท 5~7 เดือน เริ่มเรียนมีนาคม 2563


Route E
:<HSK4 220
110,000 บาท 3~4 เดือน เริ่มเรียนเมษายน 2563


*
หลักสูตรในโครงการLIFP เรียนในประเทศไทยทั้งหมด


--------------------------------------------------------

ปริญญาตรี และปริญญาโทของโครงการ LIFP


*
นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเข้าเรียนภาษาและปรับพื้นฐานสาขาวิชานั้นๆ ตามความประสงค์
*
ทุกคนจะทราบผลทุนการศึกษา ก่อนการเข้าเรียนในโครงการฯ
*
จำนวนทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

 

ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc