เรียนต่อต่างประเทศ :

วิธีการเรียนต่อประเทศจีนที่มีอยู่ vs LIFP การเรียนต่อประเทศจีนในรู้แบบไหม่

วิธีการเรียนต่อประเทศจีนที่มีอยู่
  --ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอของประเทศจีน ช่องทางศึกษาข้อมูลประเทศจีนมีจำกัด 
--เลือกมหาวิทยาลัยและสาขาไม่ถูก ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสาขาและระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและการงานในอนาคต 
--ไม่มีช่องทางขอทุน จึงต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือต้องจ่ายค่านายหน้าในราคาแพง 
--ใช้เวลานาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ด้านภาษาจีนได้ตามระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจำเป็นต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มอีก 1 ปีในประเทศจีน 


LIFP การเรียนต่อประเทศจีนในรูปแบบใหม่
  
--ทางโครงการมีข้อมูลของเมืองและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศจีนมากเพียงพอในการให้คำแนะนำแก่นักเรียน  
--ช่วยตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียนต่อประเทศจีนล่วงหน้า 
--ช่วยขอรับทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีนล่วงหน้า 
--ประหยัดเวลา สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรการเรียนล่วงหน้าเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ทำไมต้อง LIFP
1) ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยล่วงหน้าพร้อมทุนการศีกษาโดยมีเงื่อนไข
--เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว ก็สามารถได้รับหนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า (pre-offer) จากมหาวิทยาลัย
--จำนวนทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไข มีความแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยที่สมัคร คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบ และผลการสัมภาษณ์ 
--ทุนการศึกษาที่ได้รับสุทธิ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย และสาขาที่สมัครเรียน รวมทั้งผลการเรียนของหลักสูตรล่วงหน้า  
 
2) การเรียนล่วงหน้าในประเทศไทย
--สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรล่วงหน้าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
--เมื่อเรียนจบหลักสูตรเรียนล่วงหน้า และสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ก็จะสามารถได้รับหนังสือแจ้งการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพร้อมทุนการศึกษา (offer) เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
3. Immersion learning ในประเทศจีน (ตัวเลือก)
--ทางโครงการสามารถจัดให้นักเรียนไปเรียนในประเทศจีนในระหว่าง เรียนหลักสูตรล่วงหน้า 
--ซึ่งการเรียนจะเน้นการใช้จริงทั้งภาษา วัฒนธรรม และทักษะชีวิต 
--สามารถเลือกเรียนวิชาของสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี การแพทย์ เป็นต้น


เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)