ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี เทียนจิน Tianjin

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี  เทียนจิน  Tianjin(HSK4)

ทุนเต็มจำนวน
เมืองใหญ่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
 HSK4-180 ก็สามารถยื่นได้

ทุนที่ได้รับ

 1. ประเภท A ค่าเทอม+ค่าประกัน+ค่าครองชีพ 1400 หยวน/เดือน
 2. ประเภท B ค่าเทอม


 เกณฑ์

 1. ภาคจีน GPA 3.0,HSK4-180 คะแนนขTึน
 2. ภาคอินเตอร์ IETLS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนนขTึน
* ต้องมีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี เทียนจิน Tianjin

ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี เทียนจิน Tianjin ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี เทียนจิน Tianjin  

ทุนเรียนต่อเทียนจิน Tianjin 

เทียนจินเป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ติดชายฝั่งทะเลปั๋วไห่ เป็นหนึ่งในนครศูนย์กลางแห่งชาติทั้งเก้าแห่งของประเทศจีน มีประชากรในปี ค.ศ. 2016 ประมาณ 15,621,200 คน ใจกลางเมืองของเทียนจินมีผู้อาศัยในปี ค.ศ. 2016 อยู่ราว 12,491,300 คน เป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 29 ของโลก


ทุนเรียนต่อจีน tianjin

เทียนจินปกครองแบบเทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเทศบาลนครเป็นเขตการปกครองที่มีระดับเทียบเท่ากับมณฑล อาณาเขตของเทียนจินถูกล้อมรอบโดยมณฑลเหอเป่ย์ทั้งทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ติดต่อกับปักกิ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และติดต่อกับทะเลปั๋วไห่ทางทิศตะวันออก ในแง่ของจำนวนประชากรเฉพาะในเขตเมือง เทียนจินเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศจีน รองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกว่างโจว ส่วนในแง่จำนวนประชากรตามเขตเทศบาลนคร จะอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ เทียนจินเป็นส่วนหนึ่งของขอบเศรษฐกิจปั๋วไห่ (Bohai Economic Rim)


#ทุนเรียนต่อจีน2024 #ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน