เรียนฟรีภาคภาษาอังกฤษ:ทุนมหาวิทยาลัยจีนปี 2020-เมืองหนานจิง

เมือง:หนานจิง (南京 Nánjīng)    >> เมืองเรียนภาษาจีน 

มหาวิทยาลัย:Nanjing University of Posts and Telecommunications


ภาษาที่ใช้สอน:ภาษาอังกฤษ
คณะที่สามารถเลือกได้:
ปริญญาตรี:วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร、บริหารธุรกิจ、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี;

ปริญญาโท:บริหารธุรกิจ、วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร、วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี、วิศวกรรมการไฟฟ้าและเทคโนโลยี

เงื่อนไขคะแนนด้านภาษา:IELTS(5.5 ขึ้นไป)\ TOEFL(70 คะแนนขึ้นไป )\ ใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนว่าเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

ทุนฟรีค่าเทอมหนึ่งปีปีที่สองสามารถยื่นขอทุนจากทางรัฐบาลจีน、หรือว่าทุนของเมืองหนานจิง
ค่าที่พัก:ห้องคู่,4000 หยวนต่อปี


ปริญญาตรี
ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2.  ใบจบจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
3.  ใบคะแนน Transcript(ต้องมีตราปั้มจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย);
4.  รูปถ่ายขนาดพาสสปอร์ต
5.  สำเนาพาสสปอร์ต
6.  เรซุเม่
7.  ใบตรวจร่างกาย
8.  ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

9.  Bank Statement(80,000 บาทขึ้นไป)。ปริญญาโท
1.   ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2. ใบจบจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
3. ใบคะแนน Transcript(ต้องมีตราปั้มจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย);
4.  เรซูเม่
5. แผนการเรียน
6.  จดหมายแนะนำจากทางครูหรือผู้อำนวยการ 1 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษหรือจีน
7、รูปถ่ายขนาดพาสสปอร์ต
8、สำเนาพาสสปอร์ต
9、ใบตรวจร่างกาย
10、ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
11、Bank Statement(80,000 บาทขึ้นไป)。
12、ใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย

ค่าเรียน:
1 ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตร์ 15000 หยวนต่อปี    คณะอื่นๆ 14000 หยวนต่อปี
2 ปริญญาโท 3 ปี วิศวกรรมศาสตร์ 20000 หยวนต่อปี     คณะอื่นๆ 18000 หยวนต่อปี

3 ปริญญาเอก 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ 25000 หยวนต่อปี     คณะอื่นๆ 24000 หยวนต่อปี


ทุนเรียนต่อจีน2022-ทุนเรียนต่อจีน 2565 ทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน 2022-ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2021-csc ทุนรัฐบาลจีน2565-ทุนcsc