1、ปีการศึกษา  2020-2021,กระทรวงศึกษาธิการของจีนดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการจัดการการรับเข้าศึกษา,ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเพียง 45 แห่งที่ได้รับมอบหมายให้รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) 


2、มหาวิทยาลัยที่รวมอยู่ในรายชื่อนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2020-2021 ต้องจัดการคุณภาพการสอนอย่างเคร่งครัด。โรงเรียนที่ไม่อยู่ในรายการไม่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครวิชาเอกการแพทย์ระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในประเทศจีนและไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับปริญญาตรีสาขาการแพทย์ (ภาษาอังกฤษ),ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษหรือมีคำว่า“MBBS”บนใบประกาศนียบัตร,จะสามารถรับนักเรียนได้เฉพาะการสอนเป็นภาษาจีนเท่านั้น


3、รายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแผนการลงทะเบียนสำหรับการลงทะเบียนนักเรียนต่างชาติสำหรับการแพทย์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2020-2021

ลำดับ

มหาวิทยาลัย

จำนวนนักเรียนที่รับ(โดยประมาณ)

1

Jilin University

80

2

China Medical University

100

3

Dalian Medical University

100

4

Capital Medical University

100

5

Tianjin Medical University

100

6

Shandong University

78

7

Fudan University

40

8

Xinjiang Medical University

100

9

Nanjing Medical University

100

10

Jiangsu University

100

11

Wenzhou Medical University

100

Wenzhou Medical Universityต่างประเทศ

50

12

Zhejiang University

110

13

Wuhan University

50

14

Huazhong University of Science and Technology

70

15

Xi'an Jiaotong University

100

16

Southern Medical University

100

17

Jinan University

100

18

Guangxi Medical University

100

19

Sichuan University

100

20

Chongqing Medical University

90

21

Harbin Medical University

60

22

Beihua University

40

23

Jinzhou Medical University

20

24

Qingdao University

60

25

Hebei Medical University

60

26

Ningxia Medical University

60

27

Tongji University

30

28

Shihezi University

60

29

Southeast University

60

30

Yangzhou University

60

31

Nantong University

60

32

Suzhou University

60

33

Ningbo University

40

34

Fujian Medical University

60

35

Anhui Medical University

60

36

Xuzhou Medical University

60

37

China Three Gorges University

20

38

Zhengzhou University

20

39

Guangzhou Medical University

60

40

Sun Yat-sen University

20

41

Shantou University

20

42

Kunming Medical University

60

43

North Sichuan Medical University

40

44

Southwest Medical University

60

45

Xiamen University

40

รวม

3058