สมาชิกของมหาวิทยาลัยในโครงการ LIFP:

   Shanghai:University of Shanghai for Science and Technology、East China University of Science and Technology
   Qingdao :China University of Petroleum (Huadong)、Shandong University of Science and Technology
   Guangzhou:South China University of Technology、South China Normal University、Guangdong University Of Finances and Economics、Guangdong University of Foreign Studies
   Nanjing:Nanjing University of Science and Technology、China Pharmaceutical University
   Xi’an:Shaanxi Normal University、Shaanxi University of Science & Technology、Northwestern Polytechnical University、Chang'an University
   Chengdu:Southwestern University of Finance and Economics
   Kunming:Yunnan University、Kunming University of Science and Technology、Yunnan University of Finance and Economics、Yunnan Normal University
   Guangxi:Guangxi University of Science and Technology、Guangxi Science & Technology Normal University
   Dalian:Dongbei University of Finance & Economics
   Beijing:Beijing Language and Culture University、Beijing University of Chemical Technology


เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)