คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน

ศึกษาต่อที่ประเทศจีน มีบ้างที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรดี  รู้สึกมีคณะให้เลือกมากมาย และเลือกยากมาก ดังนั้นเราจึงได้แยกแยะสาขาวิชาที่เหมาะสมตามโอกาสในการทำงานและรายได้ที่ได้รับหลังจบการศึกษา:

สาขาวิชาธุรกิจ

1. สาขาวิชาธุรกิจ 

สาขาวิชาธุรกิจเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่สนใจด้านธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัยในจีน โดนจำแนกแยกแยะอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาโท จะยิ่งแบ่งแยกชัดเจน

สาขาวิชาคณะธุรกิจ ได้แก่
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี  การจัดการ  การค้าระหว่างประเทศ  การตลาด  MBA ฯลฯ

ในจำนวนคณะที่เอ่ยมา การเงินหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มีอัตราส่วนโดนเลือกเรียนค่อนข้างสูง


มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียง: 

 • Tsinghua University
 • University of Science and Technology of China
 •  Nanjing University
 • Shanghai Jiaotong University,
 • Wuhan University
 • Harbin Institute of Technology,
 • Central University of Finance and Economics
 •  Southwestern University of Finance and Economics
 • Southwestern University
 • Northwestern Polytechnical University
 •  University of International Business and Economics
 • Shanghai University of Finance and Economics
 •  East China University of Science and Technology


2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมในประเทศต่างๆ ในโลกเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อรวมกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความสามารถภาษาต่างประเทศของระดับผู้จัดการโดยทั่วไปจะต่ำ บุคลากรการจัดการระดับอินเตอร์ที่มีพื้นฐานการศึกษาจากต่างประเทศนั้นหายาก

ดังนั้นในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะของการศึกษาต่อที่จีน นักศึกษาต่างชาติจะมีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อพวกเขาเดินทางกลับประเทศเพื่อหางานทำ ไม่เพียงแค่นั้น แต่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศจีนยังจัดให้มีการฝึกงานแบบมีรายได้สำหรับนักศึกษาด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลพลอยได้


มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศจีน:

 • Sun Yat-sen University
 • Fudan University
 • Yunnan University,
 • Wuhan University
 • Dongbei University of Finance and Economics
 • Jinan University


มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีคณะการจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่แพ้กัน: 
 • Xi’an International Studies University
 • Beijing International Studies University
 • Shandong University, Huangshan University
 •  Southwest University for Nationalities
 • Zhengzhou University 3. สาขาภาษาและวรรณคดีจีนและการแปล

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เรียนทางด้านภาษามา แต่ปจุบันยังคงมีการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชานด้านภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแปลห้าประเภทนี้: ล่ามการประชุม, ล่ามศาล, ล่ามธุรกิจ, ล่ามประสานงานและแปลเอกสาร

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่ายของเศรษฐกิจโลก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการสื่อสารทั่วโลกได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปลอย่างมาก สาขาวิชาการแปลภาษาจีนมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ  และการอยู่ในสภาพแวดล้อมภาษาจีนจะช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักศึกษาได้อย่างมาก


มหาวิทยาลัยจีนที่มีชื่อเสียงด้านภาษาและวรรณคดีจีน:

 • Beijing Normal University
 •  Fudan University
 •  Peking University
 • Nanjing University
 • Jinan University
 • Beijing Language and Culture University
 • Shaanxi Normal University
 • Shanxi University
 •  Sun Yat-sen University
 • Anhui Agricultural University
 • Southwest University

คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้า

4. คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้า
ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของปัญญาประดิษฐ์บิ๊กดาต้า และบริษัทต่างๆจำนวนมากกำลังเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ดังนั้น เราจึงรวมแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตและแนะนำ คณะสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ตอนนี้บิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์ได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนอยากเรียน แต่ไม่รู้จักชื่อเฉพาะ คณะคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งครอบคลุมทั้ง big dada และอัลกอริธึม การเรียนรู้ของเครื่อง big data และปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงการย่อยทางเลือกของคณะคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบางแห่งได้เปิดคณะปัญญาประดิษฐ์ด้วย คณะที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้า ได้แก่ "วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า" และ "การจัดการและการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้า"

ถ้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ต้องการเรียนรู้บิ๊กดาต้าด้วยล่ะ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้าได้ในช่วงปีที่สอง หรือเลือกบิ๊กดาต้าเป็นวิชาเอกในปีที่สาม


มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงของจีน:   

 • Tsinghua University
 •  Zhejiang University
 • Shanghai Jiaotong University
 •  University of Science and Technology of China
 • Huazhong University of Science and Technology
 •  Harbin Institute of Technology
 •  Peking University
 • Beihang University
 • Dalian University of Technology
 • Northwestern Polytechnical University 

มหาวิทยาลัยคณะปัญญาประดิษฐ์:

 • Xidian University
 • Sichuan University
 • Huazhong University of Science and Technology
 • Dalian Maritime University
 •  Southwest University
 • Taiyuan University of Technology
 • Tianjin University of Technology
 •  Southwestern University of Finance and Economics
 • Northwest University

คณะที่เกี่ยกับบิ๊กดาต้า (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น): 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของยุคอีคอมเมิร์ซได้นำไปสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  ในปลายปี 2548 อุตสาหกรรมลอจิสติกส์ได้เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบใหม่ของการกระจายโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ ทำให้บุคลากรด้านลอจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้ที่มีความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง และการจัดการด้านลอจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสมัยใหม่ทั้งด้านทฤษฎีและทักษะ บวกกับมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงเป็นที่ต้องการในตลาดการค้าปจุบัน

ดังนั้นการศึกษาในประเทศจีนและรับการศึกษาแบบมืออาชีพระดับโลกจึงกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาจำนวนมาก และติดอันดับผู้มีความสามารถด้านลอจิสติกส์ระดับสากล

มหาวิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์: 


6 วิชาาสาขาด้านสื่อสารมวลชน

จากการสำรวจ โดยสื่อข้ามชาติยังคงเข้าสู่ประเทศอย่างไม่ขาดสาย จำเป็นต้องการสื่อท้องถิ่น และยังมีประสบการณ์ระดับนานาชาติในการดำเนินงาน บุคลากรด้านสื่อกำลังกลายเป็น 'ผู้นำ' ในตลาดปจุบันเช่นกัน
ด้วยความต้องการผู้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น 20% และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 30% ทุกปี คณะสื่อสารมวลชนได้กลายเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาอย่างมาก

ด้วยความนิยมของแอปข่าวและวิดีโอสั้น สาขาวิชาสื่อสารมวลชนที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยในจีน และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัล มัลติมีเดีย การโฆษณา และสื่อเกิดใหม่อื่นๆ จึงเป็นทิศทางที่ดีสำหรับการศึกษาต่อที่จีน


มหาวิทยาลัยที่มีชื่อด้านสื่อสารมวลชน:

ประสบการณ์การเรียนต่อจีน 
1、ทำไมถึงต้องเรียนต่อจีน
2、จะเลือกคณะที่เรียนยังไง?
3、คณะที่น่าสนใจสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีที่จีน 
4、ขั้นตอนศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5、ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
6、การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทุนศึกษาต่อประเทศจีน
7、คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อประเทศจีน
8、เรียนต่อจีนที่ไหนดี
9、เรียนต่อจีน ค่าใช้จ่ายเท่าไร
10、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นทำงานไปด้วยได้หรือไม่?
11、เรียนต่อที่ประเทศจีนนั้นปลอดภัยหรือไม่?