เรียนต่อซูโจว  Xuzhou

เรียนต่อซูโจว  Xuzhou 徐州

เรียนต่อซูโจว  Xuzhou  

ซูโจวเป็นเมืองโหนดสำคัญที่ตั้งอยู่ใน "One Belt, One Road" ของประเทศ เป็นเมืองวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่มีประวัติยาวนานกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจ Huaihai ซึ่งเป็นของมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่พัฒนาแล้วในประเทศจีน

เรียนต่อซูโจว  Xuzhou
 ซูโจวมีภูมิอากาศแบบมรสุมที่อากาศอบอุ่น มี 4 ฤดูที่แตกต่างกัน ฤดูร้อนไม่ร้อนจัดและไม่มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว มีสภาพอากาศที่สบายและทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การอยู่อาศัยมาก เป็น 1 ใน 9 รัฐของวัฒนธรรมฮั่น 

 ซูโจมีสนามบินนานาชาติ รถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง รถประจำทาง แท็กซี่ และรูปแบบการคมนาคมอื่นๆ การคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาอย่างมาก ที่นี่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมาย และการช็อปปิ้งก็สะดวกมากเช่นกัน

เรียนต่อซูโจว  Xuzhou เรียนต่อซูโจว  Xuzhou เรียนต่อซูโจว  Xuzhou

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซูโจว

เรียนต่อซูโจว  Xuzhou