ค่าใช้จ่ายในจีน:ชิงเต่า ประเทศจีน

ค่าใช้จ่ายในจีน:ชิงเต่า ประเทศจีน

ค่าเล่าเรียน


หลักสูตรภาษาจีน
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี :17,000-18,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาโท:20,000-22,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาเอก:26,000 หยวนต่อปี
หลักสูตรวุฒิบัตร(ภาษาจีน):ครึ่งปี 7,000 หยวน  ,14,000 หยวนต่อปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี:18,000-20,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาโท:24,000 หยวนต่อปี
ค่าเทอมระดับปริญญาเอก:30,000 หยวนต่อปี


ค่าใช้จ่าย:

ห้องเดี่ยว:1000-1200 หยวนต่อเดือน  ,ห้องคู่:600-750 หยวนต่อเดือน。
ค่าประกันอุบัติเหตุ:800 หยวนต่อปี 
ค่าตรวจร่างกาย :700หยวน
ค่าใช้จ่ายดำเนินชีวิต:ประมาณ 1,000 หยวนต่อเดือน
ค่าทำ Resident Permit :400 หยวน/ครึ่งปี


เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน